Bản tin nhà bán hàng 02/2024

Nội dung chính

1. Chính sách tự động đóng các lô hàng FBA được cập nhật vào ngày 1 tháng 2
2. Đảm bảo ứng dụng bên thứ 3 đã được kiểm chứng bởi Amazon
3. Tiết kiệm thời gian bằng cách chạy đồng thời các thử nghiệm trên nội dung thông tin đăng tải của thương hiệu
4. Cải thiện sản phẩm đăng tải với đề xuất mới về giảm lượng đơn hoàn trả
5. Cập nhật thông tin đăng tải với loại tài liệu được hỗ trợ trước ngày 26 tháng 2
6. Đăng ký và nhận ưu đãi phí duy trì tài khoản 6 tháng chỉ $1

Nội dung chi tiết bản tin

Chính sách tự động đóng các lô hàng FBA được cập nhật vào ngày 1 tháng 2

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, các lô hàng thuộc chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) trong quy trình Gửi đến Amazon (Send to Amazon) sẽ tự động đóng nếu các lô hàng này không đến trong khoảng thời gian được quy định.

Lô hàng nội địa xuất phát từ các địa chỉ tại Hoa Kỳ chưa đến trong vòng 45 ngày kể từ ngày tạo lô hàng sẽ tự động đóng.

Lô hàng quốc tế xuất phát từ các địa chỉ bên ngoài Hoa Kỳ chưa đến trong vòng 75 ngày kể từ ngày tạo lô hàng sẽ tự động đóng.

Các lô hàng trong kế hoạch vận chuyển tới nhiều điểm đến phải đến nơi trong vòng 30 ngày sau khi lô hàng đầu tiên trong cùng kế hoạch đến nơi.

Khi tình trạng lô hàng đổi sang đang vận chuyển, các lô hàng được coi là đã đến sau, đã đăng ký, đã giao hoặc nhận hàng. Các lô hàng có trạng thái đang thực hiện, sẵn sàng giao hàng và đã vận chuyển phải tuân theo chính sách tự động đóng.

Amazon thực hiện thay đổi này nhằm tăng độ tin cậy về thời gian đến của lô hàng. Amazon sẽ miễn các lô hàng đến trễ do các tình huống không lường trước, chẳng hạn như thời tiết hoặc tắc nghẽn tại cảng để tránh các lô hàng tự động đóng không cần thiết.

Nhà bán hàng nên gửi từng lô hàng đến Amazon càng sớm càng tốt sau khi tạo lô hàng để Amazon có thể nhận được lô hàng của nhà bán hiệu quả hơn.
🔔 Để tìm hiểu thêm về các chính sách vận chuyển hàng FBA, hãy đi tới Lô hàng bị xóa, định tuyến sai và chưa hoàn thiện.

Đảm bảo ứng dụng bên thứ 3 đã được kiểm chứng bởi Amazon

Nếu bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba để tiến hành kinh doanh, hãy đảm bảo rằng các ứng dụng này đã được Amazon xác minh nhằm bảo vệ tài khoản và dữ liệu của bạn.
Amazon biết rằng các ứng dụng của bên thứ ba có thể giúp bạn gia tăng doanh thu, cắt giảm chi phí hoặc đơn giản hóa hoạt động vận hành, nhưng điều quan trọng là phải sử dụng các ứng dụng bảo mật, đã được Amazon cấp phép.

Tất cả ứng dụng trên Kho ứng dụng dành cho đối tác bán hàng đều đã được Amazon kiểm tra và phê duyệt theo các cách sau:

Amazon đảm bảo tuân thủ quy định và thông tin minh bạch. Amazon xác minh tất cả ứng dụng của bên thứ ba phải tuân thủ Chính sách sử dụng chấp nhận được và bảo vệ dữ liệu, bao gồm tính minh bạch về quyền truy cập dữ liệu và tuân thủ quy định.

Amazon xác minh dữ liệu của bạn được bảo mật. Ứng dụng phải tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu của Amazon, trong đó chi phối về khả năng bảo mật và quản lý dữ liệu trên Amazon.

Amazon liên tục theo dõi và kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba. Amazon kiểm tra các ứng dụng nhằm đảm bảo chúng tuân thủ các chính sách của Amazon. Amazon kiểm tra xem các thông tin đăng tải trên Kho ứng dụng và trang web của nhà phát triển có thông tin chính xác và nhất quán về giá cả, chức năng và tuyên bố về sản phẩm hay không.

Amazon gỡ bỏ mọi ứng dụng khỏi Kho ứng dụng nếu không đạt yêu cầu kiểm tra.

Để biết các ứng dụng bên thứ ba được Amazon phê duyệt, hãy truy cập Kho ứng dụng dành đối tác bán hàng.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba, hãy truy cập Bảo vệ tài khoản và dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Tiết kiệm thời gian bằng cách chạy đồng thời các thử nghiệm trên nội dung thông tin đăng tải của thương hiệu

Với tính năng thử nghiệm đồng thời mới trong công cụ Quản lý các thử nghiệm, các thương hiệu có thể tiến hành các thử nghiệm A/B với các hình thức khác nhau (tiêu đề, hình ảnh, bullet points - 5 gạch đầu dòng và Nội dung A+) cho một ASIN duy nhất trong một thử nghiệm, giúp nhà bán tiết kiệm thời gian.

Ví dụ: Nhà bán có thể kiểm tra tính hiệu quả của việc thêm tên thương hiệu của mình vào thử nghiệm với tiêu đề, đồng thời thêm logo thương hiệu của mình vào một hình ảnh và thay đổi Nội dung A+ mà không cần phải chạy ba thử nghiệm A/B riêng biệt. Để trải nghiệm công cụ này, hãy đi tới Quản lý các thử nghiệm của bạn, chọn sản phẩm và chạy các chương trình thử nghiệm khác nhau cho các thuộc tính nhà bán muốn tối ưu hóa.
Lưu ý: Chỉ những sản phẩm đã nhận đủ lượng truy cập trong những tuần gần đây mới đủ điều kiện tham gia tính năng này để đảm bảo rằng nhà bán có thể tự tin xác định phiên bản thử nghiệm tốt nhất. Tùy thuộc vào ngành hàng, các sản phẩm có lượng truy cập cao có thể nhận được vài chục đơn hàng mỗi tuần hoặc nhiều hơn nữa.
🔔 Để biết thêm thông tin về cách thiết lập các tính năng thử nghiệm A/B hiệu quả, hãy đi tới hướng dẫn phương pháp hay nhất về Quản lý các thử nghiệm của bạn (chỉ có bản tiếng Anh).

Cải thiện sản phẩm đăng tải với đề xuất mới về giảm lượng đơn hoàn trả

Amazon đã đưa ra đề xuất mới trong công cụ Cơ hội tăng trưởng (Growth Opportunities) để giúp nhà bán giảm lượng đơn hoàn trả và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khuyến nghị về Giảm lượng hàng trả lại sử dụng các dữ liệu như nhận xét về hàng trả lại, câu hỏi của khách hàng và đánh giá để cung cấp những thông tin chuyên sâu như sau:

• Cải thiện tài chính: Xem số tiền ước tính bằng đô la mà nhà bán có thể đạt được trong vòng 90 ngày nếu thực hiện một hành động được đề xuất để cải thiện trang chi tiết sản phẩm.

• Đề xuất về trang thông tin sản phẩm: Cải thiện trang chi tiết sản phẩm của nhà bán với khuyến nghị về nội dung dựa trên những sản phẩm khách hàng đang tìm kiếm.

• Xu hướng về nhu cầu của khách hàng: Điều chỉnh nội dung của trang thông tin chi tiết dựa trên số lượng câu hỏi và câu trả lời của khách hàng về một chủ đề trong danh mục sản phẩm của bạn.

• So sánh thông tin đăng tải: So sánh thông tin đăng tải của nhà bán với các thương hiệu bán chạy nhất có thông tin tương tự trong các trang thông tin chi tiết của họ.

• Vị trí lý tưởng: Tìm hiểu xem việc đặt nội dung trong tiêu đề, mục liệt kê gạch đầu dòng hay mô tả sản phẩm trong các trang thông tin chi tiết sẽ tạo ấn tượng lớn nhất với khách hàng.

🔔 Để xem khuyến nghị, hãy truy cập phần Giảm lượng hàng hoàn trả (dành cho người bán có quyền truy cập vào công cụ Cơ hội tăng trưởng - Grow Opportunities).

Cập nhật thông tin đăng tải với loại tài liệu được hỗ trợ trước ngày 26 tháng 2

Để chuẩn hóa sản phẩm đăng tải và giúp khách hàng tìm thông tin về sản phẩm của nhà bán dễ dàng hơn, Amazon sẽ không hỗ trợ một số loại tài liệu nhất định trên trang chi tiết sản phẩm nữa.

Từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, nhà bán sẽ không thể tải lên hoặc chỉnh sửa các loại tài liệu không được hỗ trợ sau đây trên các trang chi tiết sản phẩm của mình: 2D CAD, 3D CAD, Hướng dẫn đăng ký, Sách quảng cáo, Biểu đồ so sánh, Hướng dẫn cách sử dụng hợp lý, Câu hỏi thường gặp, Hướng dẫn kích thước, Bảng thông số kỹ thuật và Tài liệu về sản phẩm.

Khách hàng vẫn sẽ xem được các loại tài liệu không được hỗ trợ có sẵn trên các trang chi tiết sản phẩm của nhà bán. Đồng thời, nhà bán vẫn có thể truy cập và chuyển nội dung từ tất cả các tài liệu của mình trong Seller Central.

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2024, tất cả các loại tài liệu không được hỗ trợ sẽ bị xóa khỏi các trang chi tiết sản phẩm của nhà bán và Seller Central.

Nhà bán nên đi tới phần Quản lý tài liệu sản phẩm trước ngày 26 tháng 2 và:

Di chuyển thông tin trong các loại tài liệu không được hỗ trợ sang phần thích hợp của trang chi tiết sản phẩm, ví dụ: mô tả sản phẩm.

• Tải lại nội dung trong các loại tài liệu không được hỗ trợ lên một trong 14 loại tài liệu được hỗ trợ. Ví dụ: Nhà bán có thể chuyển “Hướng dẫn đăng ký” sang “Hướng dẫn sử dụng”.

🔔 Để biết thêm thông tin, bao gồm danh sách đầy đủ các loại tài liệu được hỗ trợ, hãy đi tới phần Giới thiệu về tài liệu sản phẩm.

Đăng ký và nhận ưu đãi phí duy trì tài khoản 6 tháng chỉ $1

Nhà bán hàng trả tổng cộng 1 USD * cho phí duy trì tài khoản Chuyên nghiệp trong vòng 6 tháng đầu tiên (1 USD cho tháng đầu tiên và 0 USD cho 5 tháng tiếp theo) thay vì trả 39,99 USD mỗi tháng
Điều kiện hưởng ưu đãi:

• Bạn là Nhà bán hàng tại Việt Nam (chọn địa điểm kinh doanh tại Việt Nam khi đăng ký tài khoản), và
• Bắt đầu bán hàng tại Amazon Bắc Mỹ, và
• Hoàn tất đăng ký từ 04/10/2023 đến 03/04/2024

Tôi có thể xem chi tiết thông tin về Ưu đãi ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Ưu đãi phí duy trì tài khoản Amazon trên Seller Central tại đây

Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin.

Trân trọng,
Amazon Global Selling Vietnam

Nếu bạn có ý kiến đóng góp về Bản tin Nhà bán hàng, vui lòng để lại thông tin tại đây

Về Amazon Global Selling

Amazon Global Selling là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh trên quy mô toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon trên khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua việc bán hàng trên Amazon, đối tác bán hàng với các loại hình và quy mô kinh doanh khác nhau có thể tiếp cận hơn 300 triệu tài khoản khách hàng trên toàn cầu của Amazon, bao gồm hơn 200 triệu khách hàng Prime; và hơn năm triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: : https://sell.amazon.vn

Xem hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng trên Amazon

Hướng dẫn chi tiết, các lưu ý, hồ sơ cần chuẩn bị
Trang hướng dẫn đăng ký tài khoản
39,99+ đô la/tháng
+ khoản phí khác

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com