Bản tin nhà bán hàng 06/2024

Nội dung chính

1. Xem lại thông tin doanh nghiệp của nhà bán để đáp ứng các yêu cầu theo Đạo luật INFORM sắp được áp dụng
2. Phân tích hàng lưu kho FBA cũ và dư với trang phân tích mới
3. Cập nhật phí hàng lưu kho ở mức thấp
4. Cách Amazon sử dụng AI để giao đơn hàng của khách hàng với ít bao bì đóng gói hơn

Nội dung chi tiết bản tin

Xem lại thông tin doanh nghiệp của nhà bán để đáp ứng các yêu cầu theo Đạo luật INFORM sắp được áp dụng

Amazon cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy cho cả nhà bán và khách hàng. Để duy trì tiêu chuẩn này, Amazon sẽ thu thập và xác minh một số thông tin doanh nghiệp nhất định từ nhà bán ít nhất một lần mỗi năm, bao gồm cả thông tin theo yêu cầu của Đạo luật người tiêu dùng INFORM của Hoa Kỳ.

Kể từ tháng 4 năm 2024, nếu nhà bán có từ 200 giao dịch trở lên hoặc doanh thu từ 5.000 USD trở lên trong 12 tháng liên tục, nhà bán sẽ nhận được thông báo chính thức yêu cầu xem lại và xác nhận rằng thông tin doanh nghiệp của nhà bán là chính xác. Tuy nhiên, nhà bán không cần phải chờ cho đến khi nhận được thông báo chính thức này và có thể thực hiện hành động ngay bây giờ để tránh nguy cơ bị vô hiệu hóa tài khoản sau này, vốn có thể ảnh hưởng đến các sự kiện bán hàng sắp tới của nhà bán.
Nhà bán nên truy cập trang Tình trạng tài khoản và nhấp vào Xem lại thông tin tài khoản của nhà bán trong phần Hành động ưu tiên để xem lại ngay hôm nay và cập nhật thông tin doanh nghiệp nếu cần.

Nếu thông tin của nhà bán là thông tin mới nhất hoặc nhà bán vừa cập nhật thông tin xong, hãy tiến hành bước tiếp theo – trang Thông báo và chứng nhận – để hoàn tất quy trình chứng nhận. Sau khi nhà bán xem trang này, pháp luật yêu cầu nhà bán phải xác nhận thông tin của mình trong vòng 10 ngày.
Vì chỉ mất vài phút để xác nhận nên nhà bán có thể hành động ngay hôm nay.

Mặc dù nhà bán sẽ cần phải xác nhận rằng thông tin đã được cập nhật ít nhất hằng năm, nhưng nhà bán phải đảm bảo thông tin doanh nghiệp của mình luôn được cập nhật và nhà bán có thể cập nhật thông tin đó bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin tài khoản trong Seller Central.

🔔 Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, hãy truy cập Giới thiệu về Đạo luật người tiêu dùng INFORM hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng.

Phân tích hàng lưu kho FBA cũ và dư với trang phân tích mới

Amazon đã ra mắt trang Phân tích thời gian lưu kho và hàng lưu kho dư FBA mới, trong đó có các xu hướng và chỉ số quan trọng giúp nhà bán phân tích hàng lưu kho cũ và dư của mình.
Trang Phân tích thời gian lưu kho và hàng lưu kho dư:
• Cung cấp thông tin tóm tắt về xu hướng của mức hàng lưu kho cũ theo thời gian
• Cho nhà bán biết các chỉ số khác như doanh số FBA và phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài tương quan như thế nào với hàng lưu kho cũ của nhà bán
• Tóm tắt các khuyến nghị về hàng lưu kho dư và phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài
Trang này chứa dữ liệu trước đây trong một năm.
🔔 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Phân tích thời gian lưu kho và hàng lưu kho dư thừa FBA

🔔 Nếu nhà bán không có quyền truy cập, hãy tìm hiểu cách truy cập trang này bằng cách đi đến: Thêm quyền cho trang tổng quan FBA và Phân tích FBA

Amazon luôn lắng nghe phản hồi của nhà bán để cải thiện các công cụ báo cáo và quản lý của mình trong Seller Central. Nhấp vào “Phản hồi” ở dưới cùng bên trái của trang để chia sẻ cho Amazon biết suy nghĩ của nhà bán về trang phân tích Thời gian lưu kho và Hàng lưu kho dư thừa FBA mới.

Cập nhật phí hàng lưu kho ở mức thấp

Vào tháng 12 năm 2023, Amazon đã thông báo về kế hoạch giới thiệu phí hàng lưu kho ở mức thấp nhằm cải thiện tình trạng hàng lưu kho và duy trì đủ mức hàng lưu kho. Việc có đủ hàng lưu kho được phân phối trên mạng lưới hoàn thiện đơn hàng của Amazon đảm bảo rằng Amazon có đủ sản phẩm gần khách hàng để Amazon có thể giao hàng nhanh hơn. Amazon nhận thấy rằng khi sản phẩm có đủ mức hàng lưu kho, trung bình sẽ tạo ra doanh số bán hàng nhiều hơn một cách đáng kể.
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, phí hàng lưu kho FBA ở mức thấp đã được áp dụng và Amazon cũng đã thông báo rằng mọi khoản phí hàng lưu kho ở mức thấp được tính vào tháng 4 sẽ được hoàn trả cho nhà bán. Amazon đang kéo dài giai đoạn chuyển đổi này đến ngày 14 tháng 5. Đến ngày 31 tháng 5, nhà bán sẽ được hoàn mọi khoản phí hàng lưu kho ở mức thấp phát sinh từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5. Amazon hy vọng giai đoạn chuyển đổi này đã giúp nhà bán làm quen hơn với loại phí này và các công cụ quản lý phí. Amazon nhận thấy rằng thời gian bổ sung đã giúp nhiều người bán đạt được mức hàng lưu kho trạng thái tốt hơn và tránh toàn bộ khoản phí này.
Amazon đã tiếp tục lắng nghe phản hồi của nhà bán và đang thực hiện thêm ba thay đổi được thiết kế để nhắm mục tiêu tốt hơn các khoản phí lưu kho ở mức thấp này đến nơi nhà bán có quyền kiểm soát nhiều nhất để đảm bảo hàng lưu kho trạng thái tốt:

1

Do tính khó đoán lớn hơn trong việc quản lý mức hàng lưu kho cho các sản phẩm theo mùa, hết hạn và các sản phẩm khối lượng thấp khác cùng các nhu cầu khác nhau, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, phí lưu kho ở mức thấp sẽ không áp dụng cho các sản phẩm đã bán ít hơn 20 đơn vị trong 7 ngày qua.

2

Phí hàng lưu kho ở mức thấp phát sinh do quá nhiều thời gian nhập và xử lý gây ra bởi Amazon hoặc các dịch vụ do Amazon quản lý sẽ được hoàn lại cho nhà bán trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Các khoản phí chậm trễ hàng nhập quá mức trong tháng Năm sẽ được hoàn lại lại trước ngày 15 tháng 6.

3

Sự kiện Prime Day là một công cụ thúc đẩy bán hàng quan trọng cho doanh nghiệp của nhà bán sắp ra mắt và Amazon muốn đảm bảo rằng nhà bán được thiết lập thành công. Đối với sự kiện Prime Day 2024, Amazon sẽ cung cấp ngoại lệ trong một khoảng thời gian nhất định đối với phí hàng lưu kho ở mức thấp áp dụng cho các sản phẩm tham gia Ưu đãi chớp nhoáng và Ưu đãi tốt nhất dành riêng cho Prime. Ngoại lệ phí sẽ được áp dụng trong bốn tuần sau Sự kiện Prime Day khi mức hàng lưu kho có thể không lường trước được dựa trên doanh số bán hàng Sự kiện Prime Day.
illustration of control center with four consoles.  Large digital world map with graphs in the background.  People standing and sitting at consoles
Amazon đánh giá cao sự hợp tác của nhà bán trong khi Amazon liên tục đổi mới cho nhà bán cũng như các khách hàng chung của nhà bán và Amazon. Amazon cũng cam kết cung cấp cho nhà bán các nguồn lực và công cụ phù hợp để chúng ta có thể cùng đưa sản phẩm đến tay khách hàng nhanh hơn bao giờ hết.
Nhà bán có thể sử dụng Hàng lưu kho FBA để theo dõi tình trạng hàng lưu kho của mình và xác định các sản phẩm có nguy cơ phát sinh phí hàng lưu kho ở mức thấp. Ngoài ra, để ước tính phí hàng lưu kho ở mức thấp cho các sản phẩm bị ảnh hưởng, hãy truy cập Máy tính Doanh thu FBA. Để xem lại lịch sử tính phí cho mỗi sản phẩm, hãy truy cập Báo cáo Chỉ số Kinh tế của SKU.

🔔 Để biết thêm thông tin về phí hàng lưu kho FBA ở mức thấp và điều kiện bị tính phí, hãy truy cập Phí hàng lưu kho ở mức thấp.

🔔 Để biết thông tin cập nhật về phí theo loại, hãy truy cập Tóm tắt thay đổi phí FBA và phí giới thiệu tại Hoa Kỳ năm 2024.

Cách Amazon sử dụng AI để giao đơn hàng của khách hàng với ít bao bì đóng gói hơn

Nếu nhà bán bán hàng với dịch vụ FBA, các hộp đựng hoặc bưu phẩm dùng để gửi sản phẩm của nhà bán đến khách hàng có thể được lựa chọn bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Amazon đang nỗ lực tìm cách cắt giảm chất thải bao bì, tuy nhiên việc lựa chọn bao bì đóng gói tối ưu giúp giảm chất thải và bảo vệ sản phẩm có thể rất thử thách.
Mô hình AI của Amazon là Công cụ quyết định bao bì đóng gói kết hợp sử dụng máy học sâu, khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tầm nhìn máy tính để xác định loại bao bì đóng gói hiệu quả nhất cho từng sản phẩm. Ví dụ: mô hình này có thể dự đoán khi nào một sản phẩm sử dụng lâu bền hơn như chăn mền không cần bao bì bảo vệ hoặc khi nào một mặt hàng dễ vỡ như bộ đĩa ăn có thể cần hộp đựng cứng bên ngoài.

Mô hình này giúp giảm số lượng hộp các tông, đệm hơi, băng keo và bưu phẩm dùng để gửi hàng cho khách hàng, đồng thời cùng với các cải tiến bao bì khác đã giúp tránh được hơn 2 triệu tấn vật liệu đóng gói trên toàn thế giới kể từ năm 2015.
Trước khi sử dụng AI, các cộng sự của Amazon đã sử dụng thử nghiệm vật lý trên từng sản phẩm để xác định cách tối ưu hóa bao bì đóng gói, nhưng công việc đó không thể mở rộng chỉ bằng nỗ lực của con người. Công cụ quyết định bao bì đóng gói đã giúp tự động hóa nhiều phần của công việc này, cho phép các cộng sự của Amazon tập trung vào giải quyết các thách thức bền vững khác.

🔔 Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của công cụ này, hãy đọc toàn bộ câu chuyện trong Giới thiệu về Amazon

Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin.

Trân trọng,
Amazon Global Selling Vietnam

Nếu bạn có ý kiến đóng góp về Bản tin Nhà bán hàng, vui lòng để lại thông tin tại đây

Về Amazon Global Selling

Amazon Global Selling là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh trên quy mô toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon trên khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua việc bán hàng trên Amazon, đối tác bán hàng với các loại hình và quy mô kinh doanh khác nhau có thể tiếp cận hơn 300 triệu tài khoản khách hàng trên toàn cầu của Amazon, bao gồm hơn 200 triệu khách hàng Prime; và hơn năm triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: : https://sell.amazon.vn

Xem hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng trên Amazon

Hướng dẫn chi tiết, các lưu ý, hồ sơ cần chuẩn bị
Trang hướng dẫn đăng ký tài khoản
39,99+ đô la/tháng
+ khoản phí khác

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com