Bản tin nhà bán hàng Tháng 10

1. Nội dung mới có trong Học viện nhà bán hàng

Học viện nhà bán hàng là tính năng đào tạo của Amazon, giúp tất cả người bán, dù mới tham gia hay có kinh nghiệm, đều có thể tìm hiểu cách bán hàng và thành công trên các cửa hàng của Amazon. Gần đây, Amazon đã thêm những nội dung sau vào Học viện nhà bán hàng:
 • Hiệu suất người bán: Tìm hiểu cách duy trì tình trạng tài khoản của bạn.
 • Phân tích thương hiệu: Tìm hiểu cách đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt về danh mục sản phẩm bằng cách sử dụng dữ liệu mạnh mẽ.
 • Phân tích thương hiệu: Tìm hiểu cách đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt về danh mục sản phẩm bằng cách sử dụng dữ liệu mạnh mẽ.
 • Gửi hàng đến Amazon: Tìm hiểu về quy trình tạo lô hàng được sắp xếp hợp lý của Amazon để bổ sung hàng lưu kho Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) của bạn.
 • Thanh lý FBA: Tìm hiểu cách thu hồi giá trị sản phẩm bằng cách thanh lý.
 • Amazon Business: Nhận thông tin về chương trình Amazon Business để giúp bạn bán sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp.

2. Yêu cầu mới về số lượng đơn vị hoặc đơn giá đối với sản phẩm đăng tải

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, Amazon yêu cầu tất cả các sản phẩm đăng tải trong các danh mục có trong bảng yêu cầu về đơn giá phải có thông tin của các thuộc tính unit_count (số lượng đơn vị) và unit_count_type (đơn vị đo). Đây là những thuộc tính dùng để tính và hiển thị đơn giá (Price per unit - PPU).

Tất cả các thông tin đăng tải mới hoặc bất kỳ yêu cầu cập nhật thông tin đăng tải hiện có nào sẽ không còn được chấp nhận sau ngày 30 tháng 9 năm 2021 nếu không có thông tin về số lượng đơn vị. Thay đổi này áp dụng cho tất cả dữ liệu gửi ở cấp sản phẩm, cho dù bằng các mẫu Excel, qua Seller Central hay nguồn cấp dữ liệu.

Tại sao lại yêu cầu thông tin về số lượng đơn vị hoặc PPU?

Amazon triển khai yêu cầu này để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng với thông tin PPU chính xác, đầy đủ và nhất quán mà khách hàng có thể sử dụng để so sánh và đánh giá sản phẩm trong quá trình mua sắm.

Đâu là thông tin bắt buộc về số lượng đơn vị?

Bạn sẽ cần gửi thông tin về số lượng đơn vị, bao gồm giá trị trong trường unit_count, chẳng hạn như “5” và đơn vị đo trong trường unit_count_type, chẳng hạn như “Count”, “Foot”, “Sq Ft”, “Fl Oz” và “Ounce”.

Làm thế nào để tìm hiểu thêm thông tin về những thay đổi này?

Để biết thêm thông tin về những thay đổi này, hãy truy cập yêu cầu về đơn giá.

3. Các thay đổi đối với chương trình Nhãn trả lại thanh toán trước (Prepaid Returns Label) đối với các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện

Lưu ý: Amazon đang thực hiện thay đổi đối với quy trình miễn trừ Nhãn hàng trả lại thanh toán trước của Amazon. Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2021, đối với đơn đặt hàng của khách hàng tại Hoa Kỳ, hàng trả về đối với các danh mục sản phẩm sau sẽ được tự động miễn trừ khỏi “hàng trả về đã thanh toán trước” và sẽ được gửi đến bạn để cấp phép:
 • Hàng thủ công
 • Amazon Custom
 • Sức khỏe giới tính
 • Đồng hồ đã qua sử dụng có giấy chứng nhận
 • Vật tư kinh doanh, công nghiệp và khoa học > Vật tư y tế chuyên nghiệp
 • Vật tư kinh doanh, công nghiệp và khoa học > Vật tư nha khoa chuyên nghiệp
 • Các mục hàng không phải hàng hóa hiện vật (ví dụ: bảo hành, phần mềm kỹ thuật số hoặc phiếu giảm giá kỹ thuật số)
 • Các mục hàng không thể trả lại theo luật và hàng hóa nguy hiểm
 • Các mục hàng nặng và cồng kềnh
Với những thay đổi trên, quá trình yêu cầu miễn trừ đối với Nhãn hàng trả lại thanh toán đã được đơn giản hóa, và bạn sẽ không thể yêu cầu miễn trừ đối với các mã lý do sau:
 • REQUIRES_SPECIAL_SHIPPING: Nếu mục hàng không thể được vận chuyển bằng nhãn vận chuyển USPS hoặc UPS tiêu chuẩn (ví dụ: hàng hóa nguy hiểm)
 • TOO_LARGE_HEAVY: Các mục hàng nặng và cồng kềnh có trọng lượng vận chuyển của mục hàng vượt quá 70 lb (tương đương khoảng 31,75 kg) hoặc chiều dài và chu vi kết hợp vượt quá 108 inch (tương đương khoảng 274 cm)
 • KHÁC
Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục yêu cầu miễn trừ đối với SKU trong danh mục sau:
 • HIGH_PRICE_GREATER_USD_100: Các mục hàng có giá trị cao (cao hơn $100) cần vận chuyển đặc biệt (ví dụ: các mục hàng yêu cầu bảo hiểm vận chuyển đặc biệt)
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hàng trả về thanh toán trước cho các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Để cung cấp giải pháp không hoàn trả hàng đối với các SKU cụ thể, hãy truy cập Giải pháp không hoàn trả hàng (hoàn tiền/thay thế).

Để cấu hình nhiều địa chỉ trả hàng cho SKU cụ thể, hãy truy cập Nhiều địa chỉ trả hàng.

4. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2021: Trang tổng quan mới về hiệu suất hàng trả về (New Returns Performance)

Trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm cải thiện trải nghiệm hàng trả về do người bán tự hoàn thiện, Amazon rất vui mừng thông báo ra mắt Trang tổng quan hiệu suất hàng trả về (RPD) vào ngày 21 tháng 10 năm 2021. RPD sẽ giúp bạn theo dõi hiệu suất hàng trả về của mình và chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng trả về.
RPD sẽ tập trung vào ba chỉ số chính về hiệu suất hàng trả về:
 • Yêu cầu trả hàng được phê duyệt trong vòng chưa đầy 24 giờ
 • Tổng số yêu cầu trả hàng bị từ chối
 • Tỷ lệ người mua liên hệ liên quan đến hàng trả về
Mỗi chỉ số hiệu suất sẽ bao gồm thông tin chi tiết cho các mục sau:
 • Hiệu suất chỉ số hiện tại
 • Ngưỡng chỉ số mục tiêu
 • Định nghĩa về chỉ số
 • Giải thích về cách tính chỉ số
 • Giải thích về tầm quan trọng của chỉ số
 • Thông tin chính sách
Ngoài ra, RPD đang ra mắt trang Phân tích hàng trả về, đây là công cụ giúp bạn xác định và thực hiện hành động đối với bất kỳ sản phẩm đăng tải nào gặp vấn đề về hàng trả về. Trang này sẽ giúp bạn xác định vấn đề trả hàng hàng đầu cho mỗi sản phẩm đăng tải để bạn có thể thực hiện hành động nhằm cải thiện trải nghiệm trả hàng.

Cuối cùng, bạn có thể truy cập cửa sổ bật lên trong trang Quản lý hàng đổi trả để xem thông tin tóm tắt về các chỉ số hiệu suất hàng trả về của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trang tổng quan hiệu suất hàng trả về.

5. Tân trang lại (refurbishment) và thanh lý (liquidation) hiện có thể loại bỏ tự động

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2021, Amazon đã thêm hai tùy chọn dịch vụ thu hồi giá trị để tự động loại bỏ hàng lưu kho không thể hoàn thiện:
 • Tân trang lại - refurbishment: Các sản phẩm khách hàng trả lại đủ điều kiện đang trong tình trạng mới nhưng yêu cầu tân trang lại ở mức độ thấp sẽ được trở về trạng thái có thể bán được và bạn không phải trả thêm chi phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập dịch vụ đóng gói lại và tân trang lại FBA.
 • Thanh lý - liquidation: Các sản phẩm đủ điều kiện sẽ được cung cấp để thanh lý bán buôn thông qua một nhà cung cấp đáng tin cậy. Nếu các sản phẩm được thanh lý, thì giá trị thu hồi sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thanh lý FBA.

6. Chính sách kéo dài thời gian trả hàng vào dịp lễ của Amazon – Dịp lễ năm 2021

Chính sách kéo dài thời gian trả hàng vào dịp lễ của Amazon năm 2021 yêu cầu đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, phần lớn số mục hàng được bán ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải đủ điều kiện trả hàng. Đây là thời gian kéo dài thường niên, mang tính chất tạm thời của khung thời gian trả hàng thông thường.

Mặc dù Amazon kéo dài khung thời gian trả hàng đối với phần lớn số đơn hàng, nhưng yêu cầu xét đủ điều kiện trả hàng đối với tất cả các đơn hàng sẽ vẫn giữ nguyên. Bạn có thể xem yêu cầu xét đủ điều kiện trả hàng cho từng danh mục trên trang Trợ giúp đổi trả hàng của Amazon.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách kéo dài thời gian trả hàng vào dịp lễ trong Seller Central.

7. Giờ đây, bạn có thể yêu cầu phê duyệt các Ưu đãi cửa hàng (Outlet deals) dễ dàng hơn

Để giúp bạn tận dụng lợi thế của Cửa hàng và các sự kiện giảm giá tốt hơn, Amazon đã cải thiện quá trình gửi ưu đãi để tăng cơ hội ưu đãi của bạn sẽ được phê duyệt.

Khách hàng mua sắm trên Cửa hàng để tìm các sản phẩm được giảm giá thêm, ưu đãi tồn kho và hàng thanh lý. Hãy tạo các Ưu đãi cửa hàng để giúp bạn giải phóng hàng tồn kho dư thừa và lưu kho lâu ngày trong bất kỳ danh mục sản phẩm nào, cải thiện dòng tiền và giảm tổng chi phí lưu trữ.

Tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh Châu u, Amazon sẽ ra mắt những sự kiện giảm giá cuối mùa hè để thúc đẩy lưu lượng truy cập nhiều hơn đến các trang Cửa hàng có sản phẩm may mặc, giày dép và sản phẩm ngoài trời, làm cỏ và sân vườn. Các ưu đãi đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh của ASIN có thể trở thành ưu đãi nổi bật trong các sự kiện này.

Tìm hiểu thêm về Outlet deals và kiểm tra trạng thái sau khi đăng ký deal của bạn tại Giới thiệu về Cửa hàng Amazon.

8. Đã ra mắt trang Báo cáo thanh toán (Payments report page) mới đối với các giao dịch trả chậm

Amazon vui mừng thông báo mắt một trang mới trong Seller Central để giúp theo dõi số tiền thanh toán bị giữ lại theo từng đơn hàng riêng lẻ một cách dễ dàng hơn. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, trang Giao dịch trả chậm (Deferred transactions) mới sẽ xuất hiện trong Báo cáo thanh toán. Trang Giao dịch trả chậm mới sẽ liệt kê từng đơn hàng hiện đang bị trả chậm, số tiền tương ứng và ngày sẽ có thể giải ngân tiền. Nếu bạn nhận được đơn hàng đã lập hóa đơn, những đơn hàng này cũng sẽ xuất hiện trên trang này.

Bạn cũng có thể xem tổng số tiền bị giữ lại trên trang Xem sao kê (Statement view), bên dưới dòng “Giao dịch trả chậm” mới trong phần tổng số dư. Khi tiền đã được thanh toán, các giao dịch tương ứng sẽ chuyển sang trang Xem giao dịch (Transaction view). Nhờ ra mắt trang Giao dịch trả chậm, chỉ các giao dịch đã được giải ngân mới xuất hiện trong Báo cáo thanh toán (Settlement reports).

Chú ý: Nếu bạn không phải là đối tượng của chính sách dự phòng vào ngày giao hàng, bạn sẽ không thấy bất kỳ giao dịch nào trên trang Giao dịch trả chậm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giao dịch trả chậm là gì.

9. Tùy chọn mới để tự động loại bỏ hàng lưu kho lâu ngày

Để có thêm không gian lưu trữ sản phẩm của bạn khi mùa lễ đang đến gần, Amazon đã thay đổi cài đặt tự động loại bỏ hàng lưu kho.

Bằng cách tự động loại bỏ hàng lưu kho lâu ngày, bạn có thể tiết kiệm được phí lưu trữ dài hạn và cải thiện Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho của mình. Điều này cũng giải phóng không gian tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon để nhận thêm hàng lưu kho bán tốt của bạn.

Amazon đã mở rộng phạm vi loại bỏ tự động hàng lưu kho lâu ngày và thêm một tùy chọn thu hồi giá trị. Bạn có thể tự động loại bỏ hàng lưu kho sau đây:
 • Các đơn vị nằm trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng hơn 365 ngày và phải chịu phí lưu trữ dài hạn
 • Các đơn vị ASIN chưa bán được trong sáu tháng liên tiếp trở lên và đã ở trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng hơn 180 ngày
Bạn có thể thu hồi giá trị của các đơn vị này bằng cách thanh lý. Với tùy chọn thu hồi giá trị mới nhất của Amazon, sản phẩm sẽ được thanh lý thông qua một nhà thanh lý bán buôn. Sau đó, giá trị thu hồi trên thực tế của các sản phẩm thanh lý sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thanh lý FBA.

Để trả lại hàng lưu kho của bạn, hãy đi tới Cài đặt tự động đối với hàng lưu kho có thể hoàn thiện và cung cấp địa chỉ trả hàng hợp lệ. Bạn cũng có thể chọn tự động quyên góp, tái chế hoặc hủy hàng lưu kho của mình.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn loại bỏ, hãy truy cập Tự động loại bỏ hàng lưu kho có thể hoàn thiện.

Để xem hàng lưu kho lâu ngày của bạn, hãy truy cập Quản lý tình trạng hàng lưu kho.

10. Giới thiệu ba thuộc tính ASIN bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2021

Để cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng, từ ngày 26 tháng 10 năm 2021, Amazon giới thiệu ba thuộc tính bắt buộc sau đây đối với thông tin đăng tải được tạo riêng lẻ hoặc với số lượng lớn.
 • Khối lượng tịnh - Net Content: Một thuộc tính mới được thiết lập cho tám loại sản phẩm (Product Type - PT)
 • Hình thức mục hàng - Item Form: Một thuộc tính tùy chọn trước đây sẽ trở thành bắt buộc đối với 86 PT
 • Số lượng mục hàng - Number of Items: Một thuộc tính tùy chọn trước đây sẽ trở thành bắt buộc đối với 154 PT
Với những thay đổi này, tất cả ASIN dành cho các PT chọn lọc phải được điền các thuộc tính này khi bạn gửi ASIN mới hoặc cập nhật ASIN hiện có. Việc không điền các thuộc tính bắt buộc này sẽ không cho phép bạn tạo lựa chọn mới trong các PT có liên quan sau ngày 26 tháng 10. Lưu ý rằng điều này sẽ không hủy bỏ bất kỳ lựa chọn nào mà bạn đã đăng bán trước ngày 26 tháng 10. Tuy nhiên, để cung cấp trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng, Amazon khuyên bạn nên cập nhật thông tin này trên các thông tin đăng tải hiện có. Nếu bạn có các ASIN trong hàng lưu kho trong bất kỳ PT chọn lọc nào không có giá trị “Hình thức mục hàng” hoặc “Số lượng mục hàng”, bạn có thể bắt đầu cập nhật các thuộc tính này ngay bây giờ.

Ngoài ra, Amazon đang điều chỉnh các giá trị cho phép đối với thuộc tính Loại số lượng đơn vị cho 138 PT. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang thông tin chi tiết về thuộc tính Khối lượng tịnh, Hình thức mục hàng và Số lượng mục hàng.

11. Các loại sản phẩm và thuộc tính mới cho thông tin đăng tải của bạn

Vào tháng 8, Amazon đã giới thiệu các loại sản phẩm và thuộc tính mới để giúp cải thiện mức độ chi tiết của thông tin mà bạn cung cấp cho sản phẩm của mình. Để xem các loại sản phẩm và thuộc tính đã được khởi chạy, hãy chuyển đến Loại sản phẩm và thuộc tính.

Khi tạo một thông tin đăng tải mới, bạn có thể xem các loại sản phẩm mới này trong Seller Central khi phân loại sản phẩm trong công cụ Thêm một sản phẩm và khi chọn mẫu thích hợp để tải xuống với tính năng Thêm một sản phẩm bằng cách tải lên.

Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các lựa chọn sản phẩm hiện có của bạn, nhưng bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết cho các thuộc tính bổ sung này bằng cách chỉnh sửa sản phẩm của mình với tính năng Quản lý hàng lưu kho hoặc để cập nhật thông tin đăng tải của bạn với số lượng lớn, hãy truy cập Nâng cấp thông tin đăng tải của bạn.

Cùng Amazon xây dựng và phát triển việc bán hàng

Đăng ký tài khoản bán hàng
Chuyên nghiệp từ 39,99+ đô la/tháng
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com