Bản tin nhà bán hàng Tháng 12

1. Cập nhật quan trọng về tiêu chí tham gia chương trình FBA Nhỏ và Nhẹ.

Hiệu lực từ ngày 29/10/2021, Amazon thực hiện hai thay đổi đối với chương trình vận chuyển FBA nhỏ và nhẹ:
- Để sản phẩm của nhà bán hàng dễ dàng tham gia chương trình, Amazon không yêu cầu tốc độ bán hàng tối thiểu đối với ASIN.
- Amazon không yêu cầu số lượng đơn vị tối thiểu cho mỗi ASIN trong mỗi lô hàng gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chương trình FBA Nhỏ và Nhẹ.

2. Ra mắt tính năng mới: Trang Báo Cáo Tổng Quan Hiệu Suất Hàng Trả Về

Amazon đã ra mắt Trang Báo Cáo Tổng Quan Hiệu Suất Hàng Trả Về để giúp nhà bán hàng theo dõi hiệu suất hàng trả về và chủ động giải quyết các vấn đề đối với hàng trả về mà nhà bán hàng tự quản lý.
Trang Báo Cáo Tổng Quan Hiệu Suất Hàng Trả Về sẽ tập trung vào ba chỉ số chính về hiệu suất hàng trả về:
- Các yêu cầu trả hàng được phê duyệt trên 24 tiếng: số lượng yêu cầu trả hàng được phê duyệt thủ công trên 24 tiếng sau khi nhận được yêu cầu đầu tiên.
- Yêu cầu trả hàng bị từ chối: số lượng yêu cầu trả hàng mà nhà bán hàng đã từ chối.
- Tỷ lệ người mua liên hệ về hàng trả về: chỉ ghi nhận một liên hệ cho mỗi yêu cầu trả hàng của từng người mua (bất kể số lượng tin nhắn được gửi đi).

Mỗi chỉ số hiệu suất sẽ bao gồm thông tin chi tiết cho các mục sau:
- Hiệu suất chỉ số hiện tại
- Ngưỡng chỉ số mục tiêu
- Định nghĩa về từng chỉ số
- Giải thích về tầm quan trọng của các chỉ số
- Thông tin chính sách

Ngoài ra, chúng tôi cũng ra mắt trang Phân Tích Hàng Trả Về giúp nhà bán hàng xác định và giải quyết các vấn đề về trả hàng cho các sản phẩm đăng tải trong danh mục sản phẩm.

Cuối cùng, nhà bán hàng có thể truy cập cửa sổ hiển thị trong trang Quản Lý Hàng Trả Về để xem thông tin tóm tắt về các chỉ số hiệu suất hàng trả về của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang Báo Cáo Tổng Quan Về Hiệu Suất Hàng Trả Về.

3. Thay đổi ngày có hiệu lực đối với chính sách mới cập nhật về sản phẩm dành cho người lớn

Từ ngày 01/10/2021, Amazon đã cập nhật chính sách về sản phẩm dành cho người lớn đối với cây mát xa và bóng kegel/bóng benwa nhằm yêu cầu phân loại tự động các sản phẩm này là sản phẩm dành cho người lớn bắt đầu từ ngày 15/11/2021. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt thời gian còn lại của năm và cho nhà bán hàng nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho sự thay đổi này, Amazon đã dời ngày có hiệu lực của chính sách mới này thành ngày 17/01/2022. Kể từ ngày này, Amazon sẽ tự động phân loại cây mát xa và bóng kegel/bóng ben wa là sản phẩm dành cho người lớn. Các đối tác bán hàng của Amazon không cần thực hiện hành động nào để áp dụng cách phân loại này.
Các mục hàng này sẽ tiếp tục sẵn sàng để bán và tất cả khách hàng đều có thể tìm thấy khi tìm kiếm sản phẩm trong ngành hàng sản phẩm hiện đang được đăng tải. Ví dụ: nếu một sản phẩm kegel hiện đang được đăng tải trong ngành hàng Chăm sóc sức khỏe, sản phẩm này sẽ vẫn hiển thị khi khách hàng tìm kiếm trong danh mục này, nhưng sẽ không được trả về trong kết quả tìm kiếm chung (tất cả ngành hàng).

Trước đó, Amazon đã phân loại hơn 85% sản phẩm trong hai ngành hàng này là sản phẩm dành cho người lớn. Chính sách mới cập nhật này sẽ áp dụng cho tất cả sản phẩm để Amazon thống nhất cách phân loại hai ngành hàng này trong cửa hàng của mình và đảm bảo các sản phẩm này (bất kể có dùng cho mục đích y tế hay không) không hiển thị cho trẻ em hoặc các khách hàng không có mong muốn tìm kiếm các sản phẩm này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem lại nội dung cập nhật trong Chính sách và hướng dẫn về sản phẩm dành cho người lớn sẽ có hiệu lực từ ngày 17/01/2022.

4. Cập nhật hướng dẫn bắt đầu FBA cho nhà bán hàng mới

Nhà bán hàng mới nay đã có một tài liệu nâng cấp để bắt đầu với dịch vụ FBA trên sell.amazon.com.

Hướng dẫn miễn phí dưới dạng file PDF này sẽ giới thiệu về cách bán hàng thông qua dịch vụ FBA. Với bản cập nhật mới nhất, hướng dẫn này hiện có thêm phần tổng quan về tất cả các chính sách và yêu cầu vận chuyển FBA có thể áp dụng cho bạn. Tải xuống hướng dẫn

Để biết thêm thông tin về dịch vụ FBA, hãy truy cập trang chương trình.

5. Tải xuống báo cáo kết toán thanh toán ở định dạng tệp tin phẳng v2

Amazon sẽ ngừng các định dạng “tệp tin phẳng” và “XML” của báo cáo kết toán thanh toán từ ngày 31/03/2022. Báo cáo kết toán thanh toán sẽ tải xuống ở định dạng “tệp tin phẳng v2”. Định dạng báo cáo này cung cấp dữ liệu tài chính cho mỗi kỳ kết toán rõ ràng và dễ đọc hơn.

Để tải xuống báo cáo kết toán, hãy vào Giải ngân trong Thanh toán - Tất cả các khoản kết toán.

6. Ra mắt chương trình tặng thưởng CSBA: Mạng lưới dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới của Amazon ưu đãi giảm giá dành cho người bán đủ điều kiện.

Dịch vụ khách hàng của Amazon (CSBA) là chương trình trả phí cho phép nhà bán hàng tận dụng mạng lưới dịch vụ khách hàng của Amazon để quản lý yêu cầu của khách hàng đối với các đơn hàng do nhà bán hàng tự hoàn thiện.

Với chương trình tặng thưởng CSBA, Amazon nay cung cấp dịch vụ CSBA miễn phí hoặc với mức giá ưu đãi dành cho người bán đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Đảm bảo khách hàng biết kiện hàng đang ở đâu bằng cách cung cấp thông tin theo dõi hợp lệ và duy trì tỷ lệ theo dõi hợp lệ (VTR) từ 95% trở lên
2. Tinh giản quá trình hàng khách trả lại thông qua chương trình Thanh Toán Trước Nhãn Hàng Trả Về Của Amazon (APRL) và duy trì tỷ lệ APRL từ 95% trở lên

Nếu nhà bán hàng đủ điều kiện và duy trì Số Liên Hệ Trên Mỗi Đơn Vị (CPU) từ 5% trở xuống, nhà bán hàng sẽ nhận được dịch vụ CSBA miễn phí mỗi tháng. Trong trường hợp bạn có CPU cao hơn 5%, bạn vẫn sẽ được hưởng lợi với ưu đãi giảm phí từ 15% đến 50% tùy thuộc vào mức CPU của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Phí dịch vụ khách hàng của Amazon.

7. Thông báo về các loại sản phẩm và thuộc tính mới

Vào tháng 10/2021, Amazon đã giới thiệu các loại sản phẩm và thuộc tính mới để cải thiện trang chi tiết sản phẩm của bạn. Để xem các loại sản phẩm và thuộc tính mới ra mắt, hãy truy cập Loại sản phẩm và thuộc tính.

Khi tạo một thông tin đăng tải mới, bạn có thể xem các loại sản phẩm mới này trong Seller Central khi phân loại sản phẩm trong công cụ Thêm một sản phẩm và khi chọn mẫu thích hợp để tải xuống bằng tính năng Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.
Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các lựa chọn sản phẩm hiện có của bạn, nhưng bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết cho các thuộc tính bổ sung này bằng cách chỉnh sửa sản phẩm với tính năng Quản lý hàng lưu kho hoặc để cập nhật thông tin đăng tải hàng loạt, hãy truy cập Cải thiện thông tin đăng tải của bạn.

8. Thông tin cập nhật về việc bán các sản phẩm thuốc trừ sâu tại California

Ngoài các yêu cầu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường liên bang (EPA) đối với việc buôn bán thuốc trừ sâu tại Hoa Kỳ, việc buôn bán một số sản phẩm thuốc trừ sâu nhất định sẽ phải đáp ứng thêm các yêu cầu ở cấp tiểu bang. Sở Quản lý Thuốc bảo vệ Thực vật California (CDPR) yêu cầu đăng ký một số loại thuốc trừ sâu nhất định được bán tại tiểu bang California.

Amazon sẽ kiểm tra tất cả các sản phẩm thuốc trừ sâu để xác nhận xem các sản phẩm đó đã được đăng ký tại tiểu bang California hay chưa theo yêu cầu của CDPR. Các sản phẩm thuốc trừ sâu yêu cầu đăng ký hiện không có trong cơ sở dữ liệu của CDPR sẽ không được bán tại California.

Ghi chú: Quy định này sẽ không loại bỏ các sản phẩm đó khỏi hoạt động bán hàng tại cửa hàng Amazon, nhưng điều đó có nghĩa là sản phẩm này sẽ không được bán tại California cho đến khi được đăng ký với CDPR.
Để biết chi tiết về cách đăng ký sản phẩm với CDPR, hãy xem hướng dẫn đăng ký thuốc trừ sâu của CDPR.

Ngoài ra, tiểu bang California sẽ thu phí đánh giá đối với việc bán thuốc trừ sâu đã đăng ký. Để bán thuốc trừ sâu đã đăng ký tại tiểu bang California, bạn có thể được yêu cầu thanh toán phí đánh giá cho CDPR. Vui lòng làm việc với chuyên gia tư vấn thuế hoặc pháp lý của bạn hoặc liên hệ trực tiếp với CDPR để biết thêm thông tin. Để biết thêm chi tiết về cách tính và thanh toán chi phí đánh giá, hãy xem Các câu hỏi thường gặp về Thuế mill của CDPR.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với việc bán thuốc trừ sâu ở cả California và Hoa Kỳ, hãy truy cập Sở Quản lý Thuốc bảo vệ Thực vật California (CDPR).

9. Amazon ra mắt chương trình vận chuyển đầu tiên Marketplace Shipping Service cho nhà bán hàng Việt Nam

Từ ngày 31/10/2021, Amazon bắt đầu triển khai chương trình vận chuyển đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi là MSS (Marketplace Shipping Service) dành cho các nhà bán hàng theo hình thức hoàn thiện đơn hàng bởi người bán hay còn gọi là FBM (Fulfillment by Merchant).

Chương trình này nhằm hỗ trợ các nhà bán hàng có thể mua dịch vụ vận chuyển ngay trên SellerCentral với các nhà vận chuyển uy tín đã được Amazon xác nhận. Một số lợi ích của chương trình dành cho nhà bán hàng bao gồm:​​​​​​

1. Giá vận chuyển cạnh tranh;
2. Ưu đãi lấy hàng tại kho miễn phí;
3. Dịch vụ uy tín với thời gian vận chuyển từ 8 - 13 ngày từ Việt Nam đi Mỹ;
4. Dễ dàng theo dõi đơn hàng, tăng độ tin cậy với khách hàng;
5. Bảo vệ nhà bán hàng đối với các khiều nại của người mua liên qua tới vận chuyển và giao hàng;
6. Dễ dàng theo đõi đơn hàng, tăng độ tin cậy với khách hàng;
7. Giúp tăng các chỉ số giao hàng như VTR, ODR...
​Ngoài việc đem lại các lợi ích nói trên cho nhà bán hàng, chương trình này cũng nâng cao trải nghiệm của khách hàng với tính năng theo dõi các đơn hàng một cách chi tiết ngay trên tài khoản Amazon.

Với chương trình mới liên kết với nhà vận chuyển này, Amazon nhắm tới việc hỗ trợ nhà bán hàng cải thiện hiệu suất vận chuyển với thị trường Mỹ và tăng mức độ hài lòng của khách hàng với các nhà bán hàng Việt Nam.

Các nhà bán hàng có thể tìm hiểu thêm về chương trình tại "Chương Trình MSS cho nhà bán hàng Việt"

10. Nội dung đào tạo mới cập nhật:

Để tăng tốc cho chiến dịch quảng cáo và đón lễ hội mua sắm trên Amazon vào tháng 12 tới, Đội ngũ Amazon Global Selling Việt Nam xin trân trọng giới thiệu hệ thống thư viện - tài liệu tự học Seller University dành cho Nhà bán hàng đã cập nhật các tài liệu mới liên quan tới Các Công Cụ Chạy Quảng Cáo Mùa Cao Điểm tại đây: https://sell.amazon.vn/seller-university/

Các nội dung mới được cập nhật (Click vào link dưới đây để truy cập trực tiếp/ download tài liệu)
1. Tổng quan về các chương trình khuyến mãi. 2. Các công cụ khuyến mãi & Cách sử dụng.
3. Phiếu giảm giá Coupon.
4. Chương trình giảm giá độc quyền Prime.
5. Chương trình Deal.

Cùng Amazon xây dựng và phát triển việc bán hàng

Đăng ký tài khoản bán hàng
Chuyên nghiệp từ 39,99+ đô la/tháng
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com