Bản tin nhà bán hàng Tháng 2/2022

1. Lời nhắc: Phí FBA mới có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1

Như Amazon đã thông báo gần đây, phí FBA mới có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1 năm 2022. Là một phần trong những cập nhật này, Amazon đã mở rộng việc sử dụng trọng lượng theo kích thước để tính toán trọng lượng vận chuyển. Những thay đổi này có thể khiến mức phí cao hơn.
Đối với sản phẩm FBA và hàng hóa nguy hiểm, Amazon sẽ sử dụng trọng lượng thể tích (trọng lượng theo kích thước) khi trọng lượng hàng lớn hơn trọng lượng đơn vị cho tất cả các đơn vị kích thước lớn tiêu chuẩn và tất cả các đơn vị quá khổ cỡ nhỏ, quá khổ cỡ trung và quá khổ cỡ lớn. Đối với các đơn vị kích thước nhỏ tiêu chuẩn, Amazon sẽ sử dụng trọng lượng đơn vị. Thay đổi này cũng áp dụng cho các đơn vị được thực hiện thông qua chương trình Hoàn thiện đơn hàng đa kênh và chương trình Nhỏ và nhẹ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang trợ giúp sau:

Thay đổi về phí hoàn thiện đơn hàng FBA tại Hoa Kỳ năm 2022
Thay đổi phí chương trình FBA nhỏ và nhẹ năm 2022
Trọng lượng theo kích thước
Bao bì đóng gói rời cũng có thể khiến phí cao hơn dự kiến.
Để biết thông tin về cách tránh sai lệch đo lường có thể khiến phí cao hơn, hãy truy cập phần Tìm hiểu về trọng lượng và kích thước mục hàng.

2. Thông tin quan trọng liên quan đến việc lạm dụng tăng giá

Với sự gia tăng đột biến gần đây của các ca nhiễm COVID-19, Amazon nhận thấy có sự xuất hiện tình trạng tăng giá trong cửa hàng, đặc biệt là đối với giá của các sản phẩm liên quan đến COVID-19 như khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm.
Như bạn đã biết, chính sách Giá cả hợp lý trên thị trường bảo vệ khách hàng của Amazon khỏi các mức giá không công bằng, cao quá mức và gây hiểu lầm. Việc không tuân thủ chính sách này có thể kích hoạt việc loại bỏ ưu đãi hoặc đình chỉ tài khoản.

Hãy lưu ý rằng hệ thống phòng chống tăng giá cơ hội của Amazon luôn cố gắng đáp ứng các thay đổi trong luật pháp địa phương, đồng thời cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm nhất quán trong các cửa hàng của chúng tôi. Amazon xem xét sự gia tăng trong chi phí hàng hóa, vận chuyển và nhân công. Amazon có và sẽ tiếp tục điều chỉnh các ngưỡng tăng giá cơ hội để phản ánh những động lực này.
Truy cập trang Tình trạng giá để xem và khôi phục các thông tin đăng tải có thể đã bị hủy kích hoạt theo chính sách Giá cả hợp lý của Amazon.

3. Tìm hiểu về Đăng ký thương hiệu và lợi ích sở hữu thương hiệu

Nếu bạn mới sử dụng Amazon hoặc muốn tìm hiểu thêm về đăng ký thương hiệu và các lợi ích của chương trình, hãy tìm hiểu khóa học xây dựng thương hiệu của Học viện nhà bán hàng. Với khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về việc ghi danh tham gia Đăng ký thương hiệu, nội dung A+, trang tổng quan thương hiệu, xây dựng cửa hàng cho thương hiệu của bạn, v. v.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập khóa học Đăng ký thương hiệu của Học viện nhà bán hàng .

4. Nhóm hỗ trợ tình trạng tài khoản mở rộng dịch vụ theo yêu cầu cho mọi người bán chuyên nghiệp vào năm 2022

Trong năm 2021, Amazon đã giới thiệu tính năng hỗ trợ mới "Gọi cho tôi ngay" trên trang Tình trạng tài khoản tới một số nhà bán hàng để trao đổi theo yêu cầu với một trong những chuyên gia về Tình trạng tài khoản, 7 ngày / tuần. Trong năm tới, Amazon sẽ mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ này tới tất cả nhà bán hàng có tài chuyên nghiệp để mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận sang tiếp cận theo yêu cầu với nhóm hỗ trợ Tình trạng tài khoản.

Tính năng "Gọi cho tôi ngay" cải thiện dịch vụ hỗ trợ mà Amazon đã cung cấp và giúp bạn có thể chủ động liên hệ với nhóm của Amazon để được giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề về tình trạng tài khoản của mình trong các tình huống khẩn cấp nhất. Nhóm chuyên về hỗ trợ tình trạng tài khoản được đào tạo để giải đáp những thắc mắc về chính sách và chỉ số về hiệu suất trên trang Tình trạng tài khoản của bạn.

Amazon sẽ nỗ lực cung cấp cho mọi người bán khả năng tiếp cận theo yêu cầu này vào năm 2022.

5. Cách gửi tài liệu tuân thủ cho Thực phẩm chức năng ở Hoa Kỳ

Tài liệu tuân thủ là yêu cầu bắt buộc để bán thực phẩm chức năng tại Hoa Kỳ. Kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022, Amazon đã sửa đổi cách bạn gửi tài liệu tuân thủ tại cửa hàng Hoa Kỳ cho các thực phẩm chức năng.

Bây giờ bạn có thể gửi tài liệu bằng cách truy cập trang Khắc phục sản phẩm của bạn trong Seller Central, xem ASIN và SKU có trạng thái Yêu cầu phê duyệt và chọn Yêu cầu phê duyệt. Bạn cũng có thể gửi tài liệu bằng cách tìm kiếm sản phẩm trong công cụ Thêm một sản phẩm từ menu Hàng lưu kho và chọn Đăng ký bán.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thực phẩm chức năng.

6. Cập nhật chính sách lô hàng FBA

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, nếu bạn gửi các lô hàng bị hủy hoặc đã xóa đến Amazon, lô hàng của bạn có thể bị từ chối. Khả năng bạn gửi thêm lô hàng cho Amazon cũng có thể bị tạm hoãn.

Các hành động sau đây sẽ phát sinh thêm việc xử lý và định tuyến lại lô hàng, điều này có thể làm chậm quá trình nhận hàng lưu kho của bạn và thời gian có sẵn để bán:

- Xóa kế hoạch vận chuyển hàng sau khi bạn đã phê duyệt
- Điền sai địa chỉ
- Gửi các lô hàng không đầy đủ, chẳng hạn như các lô hàng đang ở trạng thái bị hủy hoặc xóa
Để tránh các vấn đề có thể gây chậm trễ, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

- Khi tạo kế hoạch vận chuyển hàng, hãy chỉ định số lượng, nội dung và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đến việc phân phối các lô hàng.
- Sau khi phê duyệt kế hoạch vận chuyển hàng, hãy đảm bảo gửi lô hàng đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) được chỉ định với số lượng và nội dung được ghi rõ trong kế hoạch.
- Sau khi phê duyệt kế hoạch vận chuyển hàng nhiều điểm đến, không xóa bất kỳ phần nào của lô hàng hoặc gửi lô hàng theo một tuyến đường khác. Đảm bảo tất cả các lô hàng trong kế hoạch vận chuyển hàng nhiều điểm đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon trong vòng 30 ngày kể từ ngày Amazon nhận được lô hàng đầu tiên.
- Hãy đảm bảo nhãn mã hộp FBA của bạn có thể nhìn thấy rõ ràng.
- Hãy làm việc với hãng vận chuyển của bạn để đảm bảo rằng lô hàng được giao đến địa chỉ trên nhãn mã hộp FBA đúng thời hạn.

Cảm ơn bạn đã hợp tác với Amazon trong quá trình chúng tôi nỗ lực cải thiện quy trình vận chuyển cho tất cả người bán.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập “Chính sách lô hàng FBA” tại Các lô hàng bị xóa, gửi sai địa chỉ và không đầy đủ

7. Đơn giản hóa quy trình hàng trả về do nhà bán hàng tự hoàn thiện đơn hàng với chương trình Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng mới

Để giúp nhà bán quốc tế quản lý hàng trả về với sản phẩm do người bán tự hoàn thiện đơn hàng từ khách hàng Hoa Kỳ, Amazon sẽ triển khai chương trình Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng (RP).
Nếu bạn không có địa chỉ trả hàng tại Hoa Kỳ, chương trình Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng có thể kết nối bạn với các nhà cung cấp để quản lý hàng trả về của bạn.

Việc sử dụng chương trình sẽ đơn giản hóa quá trình trả hàng trong nước, cho phép bạn tiết kiệm chi phí trả hàng và đảm bảo trải nghiệm hàng khách trả lại liền mạch. Sau khi đăng ký tham gia chương trình, bạn có thể nhận được Hàng trả về trả trước cho các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện ở địa chỉ kho nội địa của nhà cung cấp, cho phép bạn sắp xếp hợp lý quy trình hàng khách trả lại tốt hơn nữa.

Chương trình Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng sẽ chỉ được triển khai đối với một số người bán quốc tế vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, trước khi ra mắt cho toàn bộ người bán muộn nhất vào ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chương trình Nhà cung cấp dịch vụ trả hàng (RP).

8. Đã ra mắt: Yêu cầu hoàn trả SAFE-T cho các đơn hàng CSBA

Amazon đã cho ra mắt tính năng SAFE-T cho Dịch vụ khách hàng của Amazon (CSBA) trên Amazon.com, tính năng này cho phép bạn yêu cầu hoàn trả từ Amazon đối với các tổn thất phát sinh do các vấn đề về CSBA theo các chính sách của chương trình.

Bạn có thể yêu cầu hoàn trả khi khách hàng đã được Amazon hoàn tiền và bạn tin rằng bạn không nên chịu trách nhiệm về khoản phí này (ví dụ: hàng trả về không ở trong tình trạng ban đầu). Yêu cầu của bạn sẽ được đánh giá và mọi quyết định hoàn trả sẽ được thực hiện theo Chính sách hoàn trả của dịch vụ khách hàng của Amazon.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chính sách hoàn trả của dịch vụ khách hàng của Amazon.

9. Thông báo: Tham gia ngay các hội thảo quan trọng cùng Amazon

a) “Tăng trưởng thị trường quốc tế cùng Amazon.com"

Phối hợp cùng AWS Việt Nam, Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức chương trình hội thảo “Tăng trưởng thị trường quốc tế cùng Amazon.com ” dành cho các nhà sản xuất có mong muốn mở tài khoản bán hàng và xây dựng thương hiệu bền vững tại thị trường quốc tế với Amazon. Tham dự chương trình, các Nhà bán hàng tiềm năng có thể tìm hiểu về mô hình bán hàng trên Amazon và các ưu đãi của AWS và đối tác dành cho doanh nghiệp. Đội ngũ Amazon Global Selling sẽ trao đổi và tư vấn với nhà bán hàng sau chương trình về việc mở tài khoản và vận hành tài khoản bán hàng trên Amazon.

Thời gian tham dự: 14:00 – 15:30 ngày 2/3/2022
Nền tảng: Zoom
Click vào đây để đăng ký tham dự
b) "Tìm hiểu về kinh doanh trên Amazon Anh Quốc (UK) cùng Amazon Global Selling Việt Nam và chuyên gia người bản xứ"

Việc mở rộng sang các thị trường hàng đầu châu Âu như Anh Quốc (UK) là cơ hội rất tốt qua để các nhà bán hàng tăng thêm doanh thu, mở rộng thương hiệu, đồng thời đầu tư vào sự phát triển lâu dài trên Amazon. Tuy nhiên, thị trường Anh Quốc nói riêng, cũng như Châu Âu nói chung, cũng có nhiều thách thức và khó khăn đặc thù, đòi hỏi nhà bán hàng có sư chuẩn bị tốt trước khi triển khai mở rộng. Để giới thiệu sâu hơn các bước triển khai mở rộng sang thị trường này, Amazon Global Selling Vietnam sẽ tổ chức buổi chia sẻ về Amazon Anh Quốc, cùng sự tham gia của AVASK - đối tác pháp lý của Amazon trên toàn cầu.
Thời gian tham dự: 14:00 – 15:00 ngày 24/02/2022
Nền tảng: Zoom
Click vào đây để đăng ký tham dự.

Cùng Amazon xây dựng và phát triển việc bán hàng

Đăng ký tài khoản bán hàng
Chuyên nghiệp từ 39,99+ đô la/tháng
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com