Bản tin nhà bán hàng Tháng 8/2021

1. Ra mắt Trung tâm thông tin liên lạc SAFE-T trong Seller Central

Chúng tôi đã ra mắt Trung tâm thông tin liên lạc SAFE-T trong Seller Central, đây sẽ là trung tâm duy nhất đối với tất cả thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu bồi thường SAFE-T. Bạn sẽ không cần phải trả lời bằng email hoặc tìm kiếm bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến yêu cầu bồi thường SAFE-T trong hộp thư đến của mình.
Bạn có thể truy cập trang yêu cầu bồi thường “Quản lý SAFE-T” trên Seller Central, trong đó mỗi yêu cầu bồi thường sẽ có một thẻ thông tin liên lạc hoặc tùy chọn để xem tin nhắn nhằm kiểm tra thư từ của yêu cầu đó. Bạn cũng có thể tải lên mọi tài liệu đính kèm từ thẻ đó. Bạn cũng có thể kháng cáo yêu cầu bồi thường đã giải quyết thông qua chính Trung tâm thông tin liên lạc.

2. Tìm hiểu công cụ Thanh lý FBA

Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu các video đào tạo mới về Thanh lý FBA trên Học viện nhà bán hàng. Nhận thông tin chi tiết từng bước về chương trình, các tính năng của chương trình và lợi ích dành cho bạn. Theo dõi ngay để tìm hiểu cách thu hồi giá trị từ hàng lưu kho do khách hàng trả lại và không thể hoàn thiện.

Với công cụ Thanh lý FBA, chúng tôi gửi hàng lưu kho của bạn đến các nhà thanh lý bán buôn, được công nhận. Thông thường, bạn sẽ thu hồi được khoảng 5% đến 10% giá bán trung bình của một mục hàng.
Bắt đầu thanh lý hàng lưu kho ngay lập tức bằng cách chọn Thanh lý khi bạn tạo yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho từ bất kỳ trang lập kế hoạch hàng lưu kho nào.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Thanh lý FBA.

3. Thông tin đăng tải về hàng may mặc: Kết hợp các thuộc tính cho thành phần vật liệu

Để đơn giản hóa trải nghiệm đăng tải sản phẩm may mặc, Amazon sẽ kết hợp hai thuộc tính hiện có là material_composition và fabric_type thành thuộc tính fabric_type.
Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 năm 2021, bạn phải chọn thuộc tính fabric_type khi tạo thông tin đăng tải mới, vì thuộc tính material_composition sẽ không còn khả dụng. Bạn không cần thực hiện hành động nào vào thời điểm này nhưng chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu sử dụng thuộc tính fabric_type cho thông tin đăng tải mới.
Đối với thông tin đăng tải hiện có, Amazon sẽ sao chép giá trị hiện tại từ material_composition sang fabric_type. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện thay đổi này và bạn có thể xem lại trong hàng lưu kho của mình.

4. Thông báo về các loại sản phẩm và thuộc tính mớ

Vào tháng 5, chúng tôi đã giới thiệu các loại sản phẩm và thuộc tính mới để cải thiện trang chi tiết sản phẩm của bạn. Để xem loại sản phẩm và các thuộc tính mới ra mắt, vui lòng tham khảo trang Trợ giúp của chúng tôi.

Khi tạo thông tin đăng tải mới, bạn có thể xem các loại sản phẩm mới này trong Seller Central khi phân loại sản phẩm trong công cụ Thêm một sản phẩm và khi chọn mẫu thích hợp để tải xuống bằng tính năng Thêm một sản phẩm qua chức năng tải lên.

Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn hiện tại của bạn nhưng bạn có thể cung cấp các thuộc tính bổ sung này bằng cách chỉnh sửa sản phẩm thông qua Quản lý hàng lưu kho.
Để biết thêm thông tin về cách tải lên thông tin đăng tải với số lượng lớn, hãy truy cập trang Trợ giúp Nâng cao thông tin đăng tải của bạn.

5. Tiếp cận tài liệu đào tạo trên Học viện nhà bán hàng

Từ nay bạn đã có thể truy cập vào Học viện Nhà bán hàng (Seller University) trên trang quản lý Seller Central. Đây là danh mục các bài học hỗ trợ cho Nhà bán hàng tiếp cận nguồn tài liệu đào tạo hữu ích, được chính đội ngũ Amazon biên tập và giới thiệu.
Đội ngũ Amazon Global Selling Vietnam đang chuyển ngữ các tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt để Nhà bán hàng Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi hơn. Sau khi đăng nhập vào tài khoản trên sellercentral.amazon.com, đối tác bán hàng có thể truy cập vào mục

Bán hàng trên Amazon ngay hôm nay

với 39,99+đô la/tháng
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com