Chương trình Ưu đãi dành cho nhà bán hàng mới

Chương trình Ưu đãi dành cho nhà bán hàng mới (New Seller Incentives- NSI) là một loạt các đề xuất hoạt động chính thức trong giai đoạn mở bán trên Amazon và các chương trình ưu đãi chi phí nhằm giảm rủi ro và phí tổn cho người bán khi tham gia, giúp người bán đạt được mức tăng trưởng doanh số nhanh chóng.
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com