4 bước để giải quyết hàng lưu kho dư thừa

Các bước xử lý hàng lưu kho dư thừa

Các bước xử lý hàng lưu kho dư thừa
Các bước xử lý hàng lưu kho dư thừa
Giải pháp Ưu đãi cửa hàng (Outlet Deal)
Nhà bán hàng có thể lựa chọn sử dụng công cụ Ưu đãi cửa hàng (Outlet Deal) để giúp giảm thiểu áp lực hàng lưu kho. Những sản phẩm tham gia chương trình Ưu đãi cửa hàng của nhà bán hàng sẽ được hiển thị ở trang Amazon Outlet và thường sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian cố định là 2 tuần.

Các trang web được hỗ trợ:
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi, Singapore, Ấn Độ

Cách tham gia:
Muốn tham gia chương trình Ưu đãi cửa hàng (Outlet Deal), nhà bán hàng phải có tài khoản bán hàng Chuyên nghiệp và Gian hàng được đánh giá tổng thể ít nhất 3.5 sao. Ngoài ra, để được xuất hiện trên trang Amazon Outlet, ASIN của nhà bán hàng phải đáp ứng các điều kiện sau (các tiêu chí này có thể thay đổi):

● Có hàng lưu kho ở Trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon trong ít nhất 90 ngày. Có sẵn ít nhất 1 đơn vị hàng lưu kho.
● Trong tình trạng còn mới.
● Xếp hạng 3 sao trở lên hoặc không có đánh giá.
● Hiện tại không đăng ký bất kỳ chương trình khuyến mãi ưu đãi nào khác (ví dụ như Lightning Deal - Chương trình ưu đãi theo giờ).
● Không xuất hiện trên trang Outlet dưới dạng giao dịch trong 60 ngày qua.
● Không bị hạn chế bán trên Gian hàng của nhà bán hàng.

Dựa trên các yếu tố như nhu cầu của khách hàng, thời gian lưu kho, Amazon sẽ đề xuất cho nhà bán hàng các sản phẩm đủ điều kiện để tham gia Ưu đãi cửa hàng (Outlet Deal). Những thông tin này sẽ hiển thị đầy đủ trên trang Hàng lưu kho FBA.
Amazon thường xuyên đánh giá các tiêu chí của ASIN. Vì vậy, một ASIN nhà bán hàng thấy được đề xuất hôm nay có thể sẽ không được đề xuất vào ngày mai nếu ASIN đó không còn đủ điều kiện.

Để biết cách tạo Ưu đãi cửa hàng, nhà bán hàng có thể xem thêm tài liệu hướng dẫn “Ưu đãi của hàng (Outlet Deal) & Bản thanh lý (Outlet Sale)” trên Seller Central.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao yêu cầu tham gia Outlet Deal của tôi không được chấp nhận?
Có rất nhiều lý do khiến yêu cầu tham gia Outlet Deal của nhà bán hàng không được Amazon chấp nhận. Dưới đây là một vài nguyên nhân phổ biến:
● ASIN đăng ký của nhà bán hàng đã tham gia một chương trình khuyến mãi khác (ví dụ như Lightning Deal - Chương trình ưu đãi theo giờ).
● Hình ảnh sản phẩm không tuân thủ đúng theo các yêu cầu về hình ảnh của Amazon.
● Xếp hạng đánh giá của khách hàng dưới 3 sao.
● ASIN đã hết hàng.
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com