4 bước để giải quyết hàng lưu kho dư thừa

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng hàng lưu kho?

Để quản lý hàng lưu kho hiệu quả, đầu tiên nhà bán hàng cần đánh giá chính xác tình trạng hàng lưu kho của mình. Sau đó, căn cứ vào kết quả đánh giá để có thể đưa ra các giải pháp xử lý tương ứng, giúp duy trì lượng lưu kho tối ưu.

Nhà bán hàng có thể sử dụng công cụ "Trang hàng lưu kho FBA" để đánh giá nhanh về các chỉ số chính của hàng lưu kho theo từng ASIN.
Sau khi nắm rõ về tình trạng hàng lưu kho, bạn có thể quay lại để xem giải pháp chi tiết của phương pháp bốn bước.
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com