4 bước để giải quyết hàng lưu kho dư thừa

4 bước để giải quyết hàng lưu kho dư thừa

1

拓市场
Mở rộng thị trường kinh doanh
Giải pháp hoàn chỉnh của Amazon giúp bạn mở rộng thị trường kinh doanh và nhanh chóng loại bỏ hàng tồn kho.

2

促销售
Thúc đẩy doanh số
Phiếu giảm giá, Giảm giá độc quyền Prime và các chương trình ưu đãi, khuyến mãi khác là giải pháp hiệu quả để xử lý hàng lưu kho dư thừa!

3

备库容
Tăng cường khả năng dự trữ
Các kho hàng ở nước ngoài của Nhà cung cấp dịch vụ cho người bán hàng cũng có thể được lựa chọn để lưu trữ hàng lưu kho dư thừa của bạn

4

清冗余
Xử lý hàng lưu kho dư thừa
Nhà bán hàng có thể thực hiện các chương trình ưu đãi giảm giá, thanh lý, bản lại, thậm chỉ loại bỏ (nếu cần thiết) đối với những mặt hàng đã lưu kho quá lâu.
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com