Bản tin nhà bán hàng 01/2024

Nội dung chính

1. Cập nhật Phí giới thiệu và phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tại Hoa Kỳ
2. Thay đổi các yêu cầu đăng sản phẩm để cải thiện trải nghiệm mua sắm
3. Việc bán hạt nở cho trẻ em bị cấm bán vào ngày 22 tháng 12
4. Lập kế hoạch hàng lưu kho FBA với chỉ số mới

Nội dung chi tiết bản tin

Cập nhật Phí giới thiệu và phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon tại Hoa Kỳ

Khi hướng đến năm 2024, Amazon muốn thực hiện một loạt thay đổi về phí nhằm tiếp tục cung cấp cho bạn giá trị và cho phép sự hợp tác cùng nhau để mang đến cho khách hàng dịch vụ tuyệt vời, đồng thời giảm chi phí chung khi thực hiện điều đó. Sau những thay đổi này, Amazon hy vọng rằng các nhà bán hàng sẽ nhìn thấy mức phí tăng trung bình $0,15 cho mỗi đơn vị bán được (thấp hơn đáng kể so với mức tăng mà các nhà cung cấp dịch vụ logistics khác công bố); tuy nhiên, Amazon cũng kỳ vọng sẽ có nhiều nhà bán hàng nhìn thấy mức phí trung bình giảm phải trả cho Amazon đối với mỗi đơn vị bán ra. Phí hoàn thiện đơn hàng của Amazon sẽ tiếp tục duy trì mức thấp hơn trung bình 70% so với các phương thức vận chuyển trong hai ngày được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ logistics lớn khác của bên thứ ba.

Đặc biệt, Amazon sẽ tập trung vào cách thức hợp tác với nhau để nhập hàng và đưa hàng lưu kho lên toàn mạng lưới của Amazon. Việc đặt hàng lưu kho gần khách hàng sẽ cải thiện tốc độ giao của các đơn hàng đó, thúc đẩy doanh số bán hàng thăng thêm ở mức chi phí vận chuyển thấp hơn. Để có thể sử dụng hiệu quả hơn mạng lưới của mình, Amazon sẽ bắt đầu tính phí riêng đối với các hoạt động nhập hàng và xuất hàng. Do đó, Amazon sẽ hạ phí xuất hàng trong quá trình tạo phí nhập hàng mới, từ đó bạn có thể giảm hoặc tránh hoàn toàn dựa trên cách nhập sản phẩm cho Amazon:

• Amazon sẽ giới thiệu một khoản phí dịch vụ sắp xếp đưa hàng vào kho cho các sản phẩm có kích thước lớn tiêu chuẩn và lớn để phản ánh chi phí phân phối hàng lưu kho của Amazon đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng nằm gần khách hàng. Các khoản phí này sẽ được tính trung bình là $0,27/đơn vị đối với các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn và $1,58/đơn vị đối với các sản phẩm có kích thước lớn. Amazon sẽ giảm phí hoặc miễn phí cho bạn dựa trên việc bạn gửi lô hàng của mình đến một địa điểm duy nhất hoặc nhiều địa điểm. Các khoản phí này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 và sẽ được tính sau 45 ngày kể từ thời điểm nhận sản phẩm. Đi đến trang Phí dịch vụ sắp xếp đưa hàng vào kho để biết thêm chi tiết.

• Trung bình, Amazon sẽ giảm mức phí hoàn thiện hàng FBA còn $0,20/đơn vị cho các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn và $0,61/đơn vị cho các sản phẩm có kích thước lớn. Các khoản phí này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2024, cùng ngày mà phí sắp xếp đưa hàng vào kho lần đầu tiên bắt đầu được tính. Các sản phẩm có giá trị dưới $10 sẽ tiếp tục giảm thêm khoản phí là $0,77/đơn vị. Đi đến trang Mức phí hoàn thiện hàng FBA để biết thêm chi tiết.

• Ngoài ra, để phản ánh mức phí tiết kiệm được khi sản phẩm có thể được vận chuyển trong bao bì hiện có, Amazon sẽ giảm phí hoàn thiện đơn hàng có giá trị từ $0,04 đến $1,32, tùy vào kích thước và trọng lượng mục hàng, đối với các sản phẩm đủ điều kiện trong chương trình Vận chuyển trong bao bì sản phẩm (SIPP). Các khoản giảm phí này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2024. Đi đến trang chương trình Vận chuyển trong bao bì sản phẩm (SIPP) để biết thêm chi tiết.

Ngoài việc nhập hàng và sắp xếp đưa hàng vào kho, việc duy trì đủ mức hàng lưu kho cũng cho phép Amazon đặt hàng lưu kho gần khách hàng hơn trên khắp mạng lưới của mình, giảm chi phí thực hiện đơn hàng. Trong trường hợp mức hàng lưu kho của bạn thấp, điều này đẩy chi phí vận chuyển lên cao và Amazon sẽ đưa ra các khoản phí phù hợp với các chi phí cơ bản này. Trong trường hợp bạn làm giảm chi phí hoàn thiện đơn hàng của Amazon bằng cách duy trì mức hàng lưu kho ở trạng thái tốt, mức phí sẽ hạ thấp đối với các mục hàng này. Theo đó, Amazon sẽ thực hiện các thay đổi sau:

• Amazon sẽ đưa ra một khoản phí khi hàng lưu kho ở mức thấp cho các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn. Phí này sẽ được áp dụng nếu bạn thường xuyên duy trì mức hàng tồn kho thấp hơn so với doanh số đơn vị bán ra, vì điều này cản trở khả năng phân phối sản phẩm của Amazon trên toàn mạng lưới, làm giảm tốc độ giao hàng và tăng chi phí vận chuyển. Nhà bán hàng có thể tránh khoản phí này bằng cách duy trì mức hàng lưu kho tương ứng với doanh số bán hàng trong hơn bốn tuần. Các khoản phí này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Đi đến trang Phí áp dụng khi hàng lưu kho ở mức thấp để biết thêm chi tiết.

• Để giúp bạn duy trì mức hàng lưu kho đầy đủ, Amazon sẽ giảm phí lưu trữ hàng tháng ngoài thời gian cao điểm cho các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn khoảng $0,09/foot khối, từ mức $0,87/foot khối xuống còn $0,78/foot khối từ tháng 1 đến tháng 9. Phí lưu trữ hàng tháng cho các sản phẩm có kích thước không tiêu chuẩn sẽ không thay đổi. Thay đổi này sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Đi đến trang phí lưu trữ hàng tháng để biết thêm chi tiết.

Amazon cũng sẽ cung cấp các dịch vụ và lợi ích mới hoặc mở rộng sau đây:

• Amazon sẽ giảm phí giới thiệu cho các sản phẩm may mặc có giá trị dưới $20. Đối với các mục hàng có giá trị dưới $15, Amazon sẽ giảm phí giới thiệu từ 17% xuống còn 5%. Đối với các sản phẩm có giá trị từ $15 đến $20, Amazon sẽ giảm phí giới thiệu từ 17% xuống còn 10%. Tất cả phí giới thiệu khác sẽ vẫn giữ nguyên. Các khoản phí được giảm này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2024.

• Amazon đã đưa ra một cấu trúc giá mới thấp hơn cho Amazon Vine. Chương trình này được thiết kế để giúp các thương hiệu nhận được những đánh giá chi tiết và khách hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Các mức phí mới chỉ áp dụng cho những sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình vào hoặc sau ngày 19 tháng 10 năm 2023. Đi đến trang Amazon Vine để biết thêm chi tiết.

• Amazon sẽ mở rộng các lợi ích như một phần của chương trình Lựa chọn mới của FBA tại Hoa Kỳ. Amazon sẽ cung cấp mức giảm trung bình là 10% trên doanh số bán các sản phẩm gốc mới đủ điều kiện đưa vào FBA, mới đưa vào các lợi ích này cho lựa chọn không có thương hiệu. Ngoài ra, Amazon sẽ cung cấp điều kiện hợp lệ mở rộng của chương trình để lựa chọn mục hàng quá khổ và cung cấp các lợi ích mới của Chương trình Vine cho nhà bán hàng đủ điều kiện và lựa chọn liên quan. Thay đổi sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Đi đến trang chương trình Lựa chọn mới của FBA để biết thêm chi tiết.

• Amazon sẽ đưa ra các mức giá mới nhất và lợi ích mới cho Chuỗi cung ứng của Amazon, một loạt các dịch vụ tự động trong chuỗi cung ứng nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện để chuyển sản phẩm của bạn từ nhà sản xuất đến tay khách hàng trên toàn thế giới một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Amazon đang cập nhật các khoản phí cho Amazon Global Logistics, Chương trình hãng hợp tác vận chuyển và chương trình Lưu kho và phân phối của Amazon. Amazon cũng cung cấp các khoản chiết khấu mới cho các sản phẩm được Amazon tự động bổ sung. Đi đến trang Chuỗi cung ứng của Amazon để biết thêm chi tiết.

Amazon cũng đang thực hiện các cập nhật hàng năm về Phụ phí sử dụng kho, phí Loại bỏ, phí Hủy bỏ, phí Hàng lưu kho trong thời gian dài, phí Chuẩn bị và phí Hàng nhập bị lỗi. Đối với phí xuất hàng, Amazon cũng sẽ phân cấp chi tiết hơn cho bảng giá của mình đối với các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn và sửa đổi cấu trúc và tiêu chí đủ điều kiện đối với các sản phẩm có kích thước không tiêu chuẩn bằng cách đưa ra các cấp kích thước Lớn và Rất lớn.

Cuối cùng, Amazon sẽ mở rộng phí xử lý hàng trả lại để áp dụng cho các sản phẩm có tỷ lệ trả lại hàng cao trong tất cả các danh mục, ngoại trừ hàng may mặc và giày dép. Phí này sẽ giải quyết chi phí hoạt động của hàng trả về và giảm chất thải. Phí xử lý hàng trả lại chỉ áp dụng cho các sản phẩm có tỷ lệ trả lại hàng cao nhất so với các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục và sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Phí xử lý hàng trả lại trung bình hiện tại đối với hàng may mặc và giày dép sẽ không thay đổi. Đi đến trang Phí xử lý hàng trả lại để biết thêm chi tiết.

Để xem bản tóm tắt chi tiết về tất cả các thay đổi phí, hãy đi đến amazon.com/selling-fee-changes. Để biết các mức phí mới nhất theo loại, hãy đi đến những thay đổi về phí thực hiện đơn hàng bởi Amazon tại Hoa Kỳ năm 2024những thay đổi về phí lưu trữ năm 2024.

Amazon vô cùng cảm kích vì bạn đã dành thời gian tìm hiểu các khoản phí mới này, cách các khoản phí tiếp tục mang đến cho bạn một giá trị lớn và giúp chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau để mang đến cho khách hàng dịch vụ tuyệt vời trong khi giảm chi phí chung khi thực hiện điều đó.
Amazon chúc bạn một mùa nghỉ lễ khỏe mạnh và thịnh vượng, đồng thời cảm ơn bạn vì đã hợp tác bền chặt.

Thay đổi các yêu cầu đăng sản phẩm để cải thiện trải nghiệm mua sắm

Kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023, các yêu cầu tạo thông tin đăng tải sẽ thay đổi đối với tất cả sản phẩm trên các cửa hàng của Amazon trên toàn thế giới (1750 loại), ngoại trừ sản phẩm thuộc các danh mục sản phẩm truyền thông, kỹ thuật số và thủ công. Các loại và thuộc tính sản phẩm bị ảnh hưởng hiện có trong bảng tính này.
Các bản cập nhật này sẽ làm giảm số lỗi đăng tải gây ra khi có các thuộc tính bắt buộc nhưng lại có thể không được đánh dấu là “bắt buộc” khi bạn đăng tải sản phẩm. Các thay đổi cũng được thiết kế để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt hơn.
Lưu ý quan trọng: Các thông tin đăng tải hiện có của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Các thay đổi này sẽ áp dụng khi bạn tạo thông tin đăng tải mới. Khi chỉnh sửa thông tin đăng tải hiện có, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để đáp ứng các yêu cầu mới. Bạn có thể tiếp tục cập nhật giá và mức hàng lưu kho bằng cách sử dụng trang Quản lý hàng lưu kho hoặc các mẫu giá và số lượng, như thường lệ.

Các thay đổi sau đây sẽ được triển khai cho tất cả người bán từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 2 năm 2024:

Thêm sản phẩm: Sau khi các thay đổi được triển khai, người bán sử dụng trang “Thêm sản phẩm” sẽ thấy các yêu cầu mới nhất khi tạo hoặc chỉnh sửa thông tin đăng tải. Lưu ý: Nếu bạn thấy một thuộc tính bắt buộc không liên quan đến sản phẩm của mình, hãy cảnh báo cho Amazon bằng cách di chuột qua “?” bên cạnh thuộc tính và chọn tùy chọn “Thuộc tính không liên quan”. Đội ngũ sẽ sử dụng thông tin phản hồi này để xác định xem có nên để thuộc tính đó thành không bắt buộc hoặc bỏ luôn thuộc tính đó hay không.

Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên: Từ ngày 11 tháng 12, tất cả người bán sử dụng “Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên” có thể chọn nâng cấp lên các mẫu thông tin đăng tải mới với các yêu cầu về thuộc tính đã được cập nhật. Khi chọn danh mục sản phẩm cho thông tin đăng tải của mình, bạn sẽ thấy một biểu ngữ chứa liên kết để tải xuống mẫu mới. Tuy nhiên, Amazon sẽ tiếp tục chấp nhận thông tin đăng tải gửi bằng cách sử dụng các mẫu sử dụng những yêu cầu trước đó. Để tải xuống mẫu trước đó, hãy nhấp vào nút chuyển đổi ở góc trên cùng bên phải của biểu ngữ. Amazon sẽ thông báo cho bạn trong ít nhất 30 ngày trên trang Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên trước khi mẫu mới cập nhật trở thành tùy chọn mặc định.

Amazon hoan nghênh phản hồi của bạn về những nội dung cập nhật này và sẽ theo dõi Diễn đàn người bán để biết báo cáo về bất kỳ sự cố nào.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cập nhật các thuộc tính trong giao diện Thêm sản phẩm và Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên

Việc bán hạt nở cho trẻ em bị cấm bán vào ngày 22 tháng 12

Có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2023, việc bán hạt nở để trẻ em sử dụng sẽ bị cấm tại các cửa hàng ở Hoa Kỳ và Canada của Amazon vì chúng có thể gây ra nguy cơ mất an toàn và đe dọa tính mạng nếu nuốt phải.
Hạt nở là những sản phẩm có hình cầu, kích thước và màu sắc đa dạng, nở gấp nhiều lần kích thước ban đầu khi tiếp xúc với hơi ẩm. Hạt nở có nhiều tên gọi khác như hạt giác quan, hạt thạch, bi nước, bi hydro, hạt polymer và hạt gel. Hạt nở cung cấp nước cho thực vật và động vật, chúng cũng được bán trên thị trường dưới dạng đồ chơi và học cụ cho trẻ em.
Nếu bạn bán hạt nở có bất kỳ sự liên hệ nào tới trẻ em, bạn nên loại bỏ các sản phẩm đăng tải đó.

Vì sự an toàn, Amazon sẽ loại bỏ mọi sản phẩm đăng tải cho hạt nở nếu chúng:
• Có tham chiếu tới trẻ em, hoặc sử dụng các thuật ngữ như “trẻ em”, “bé”, “trẻ nhỏ”, “bé trai” hoặc “bé gái”
• Có chứa hình ảnh của trẻ em kèm theo sản phẩm
• Mô tả công dụng như đồ chơi hoặc sử dụng các thuật ngữ như “trò chơi giác quan”, “nghệ thuật” hoặc “thủ công”
Các tiêu chí này không phải là tất cả các tiêu chỉ.

Nếu bạn cho rằng sản phẩm của bạn đã bị loại bỏ do có nhầm lẫn, hãy gửi các thông tin sau đến highrisk-childsafety@amazon.com:
• Danh sách các ASIN mà bạn cho rằng đã bị phân loại sai
• Giải thích về lý do tại sao bạn cho rằng các ASIN đã bị phân loại sai
• Bằng chứng chứng minh rằng các ASIN đã bị phân loại sai

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hạt nở.

Lập kế hoạch hàng lưu kho FBA với chỉ số mới

Amazon đã ra mắt chỉ số Mức hàng lưu kho tối thiểu để giúp người bán FBA lập kế hoạch mức hàng lưu kho hiệu quả hơn, cải thiện tốc độ giao hàng và giúp họ tránh bị tính phí hàng lưu kho ở mức thấp theo thông báo gần đây.
Amazon tận dụng các mô hình học máy cao cấp để phân tích dự báo nhu cầu và cài đặt bổ sung hàng, bên cạnh đề xuất số lượng đơn vị tối thiểu cho mỗi sản phẩm mà bạn cần có sẵn trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon.
Duy trì hàng lưu kho trên Mức hàng lưu kho tối thiểu sẽ giúp bạn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cung cấp tốc độ giao hàng nhanh hơn vì các sản phẩm sẽ ở gần với khách hàng hơn nhờ được phân phối trên khắp các trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại địa phương. Người bán duy trì các đơn vị trên Mức hàng lưu kho tối thiểu sẽ thấy doanh số bán hàng trung bình tăng 15% trong bốn tuần, mặc dù kết quả thực tế có thể thay đổi.

Để xem chỉ số mức hàng lưu kho tối thiểu của bạn, hãy truy cập Hàng lưu kho FBA.

Chỉ số Mức hàng lưu kho tối thiểu là điểm dữ liệu bổ sung giúp bạn quản lý hàng lưu kho FBA và sử dụng kết hợp cùng với các công cụ và chỉ số quan trọng khác:

Số ngày cung cấp trước đây: Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, phí hàng lưu kho ở mức thấp sẽ được tính khi cả số ngày cung cấp dài hạn (90 ngày qua) trước đây và số ngày cung cấp ngắn hạn theo (30 ngày qua) trước đây đều dưới 28 ngày (4 tuần). Để xem số ngày cung cấp trước đây của bạn, hãy đi tới Hàng lưu kho FBA.

Chỉ số hiệu suất hàng lưu kho (IPI): Quản lý hàng lưu kho hiệu quả yêu cầu bạn phải cân bằng mức hàng lưu kho sao cho không được quá nhiều (dư thừa) hoặc quá ít (thiếu hoặc hết hàng). Điểm IPI của bạn sẽ cho biết bạn đã làm tốt việc giảm hàng lưu kho dư thừa, khắc phục thông tin đăng tải bị kẹt lại và cải thiện tỷ lệ bán ra như thế nào. Duy trì Mức hàng lưu kho tối thiểu sẽ có ảnh hưởng tốt tới điểm IPI của bạn. Amazon sẽ cập nhật trang tổng quan Hiệu suất hàng lưu kho trong những tuần tới đây để phản ánh thay đổi này. Để xem lại điểm IPI của mình, hãy đi tới trang tổng quan Hàng lưu kho FBA hoặc trang tổng quan Hiệu suất hàng lưu kho.

Giới hạn sức chứa: Giới hạn sức chứa sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm số IPI, cũng như nhiều yếu tố khác như dự báo doanh số sản phẩm, sức chứa của trung tâm hoàn thiện đơn hàng và thời gian chờ giao hàng. Giới hạn sức chứa của bạn sẽ cho phép bạn có đủ hàng lưu kho để tránh bị tính phí hàng lưu kho ở mức thấp, miễn là bạn không sử dụng sức chứa của mình để giữ lại hàng lưu kho dư thừa. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Giới hạn sức chứa FBA.

Khuyến nghị bổ sung hàng: Khuyến nghị bổ sung hàng sẽ tiếp tục cho bạn biết ngày giao hàng chậm nhất và số lượng hàng bổ sung được đề xuất cụ thể cho lô hàng nhập tiếp theo để giúp bạn duy trì Mức hàng lưu kho tối thiểu. Amazon đang nỗ lực đưa các khuyến nghị bổ sung hàng vào trang Hàng lưu kho FBA cho bạn tham khảo trong những tuần tới.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý hàng lưu kho FBA, hãy đi tới Tổng quan về Hàng lưu kho FBA.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin.

Trân trọng,
Amazon Global Selling Vietnam

Nếu bạn có ý kiến đóng góp về Bản tin Nhà bán hàng, vui lòng để lại thông tin tại đây

Về Amazon Global Selling

Amazon Global Selling là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh trên quy mô toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon trên khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua việc bán hàng trên Amazon, đối tác bán hàng với các loại hình và quy mô kinh doanh khác nhau có thể tiếp cận hơn 300 triệu tài khoản khách hàng trên toàn cầu của Amazon, bao gồm hơn 200 triệu khách hàng Prime; và hơn năm triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: : https://sell.amazon.vn

Xem hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng trên Amazon

Hướng dẫn chi tiết, các lưu ý, hồ sơ cần chuẩn bị
Trang hướng dẫn đăng ký tài khoản
39,99+ đô la/tháng
+ khoản phí khác

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com