Được yêu thích

SparkX Marketing

SparkX – Chuyên cung cấp Giải pháp Tiếp thị Thương mại Điện tử Xuyên biên giới thế hệ mới, Cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ & dữ liệu nhằm tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, Đội ngũ nhân lực có bề dày kinh nghiệm phong phú và hoạt động qui mô toàn cầu .

Dịch vụ

 • Cung cấp các giải pháp sáng tạo theo quy trình đầy đủ
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Liên hệ

  Email - Ms. Nguyễn Thu Thuỷ (Cathy)
  Số điện thoại

  AGlobal - Công ty Cổ phần Clever Group

  SparkX – Chuyên cung cấp Giải pháp Tiếp thị Thương mại Điện tử Xuyên biên giới thế hệ mới, Cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ & dữ liệu nhằm tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, Đội ngũ nhân lực có bề dày kinh nghiệm phong phú và hoạt động qui mô toàn cầu .

  Dịch vụ

 • Cung cấp các giải pháp sáng tạo theo quy trình đầy đủ
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Liên hệ

  Email - Phạm Hoàng Nghĩa
  Số điện thoại

  Ecomstone

  SparkX – Chuyên cung cấp Giải pháp Tiếp thị Thương mại Điện tử Xuyên biên giới thế hệ mới, Cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ & dữ liệu nhằm tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, Đội ngũ nhân lực có bề dày kinh nghiệm phong phú và hoạt động qui mô toàn cầu .

  Dịch vụ

 • Cung cấp các giải pháp sáng tạo theo quy trình đầy đủ
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Thiết kế và nâng cấp, hình ảnh cửa hàng Amazon dựa trên phong cách thương hiệu
 • Liên hệ

  Email - Trần Quý Hiến
  Số điện thoại

  Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

  Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hơn 300 triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
  © 2022 - amazon.com