Chương trình giới thiệu
Nhà bán hàng Amazon

Bạn quen biết với các Cá nhân, Doanh nghiệp có tiềm năng và mong muốn bán hàng trên Amazon?
Hãy để lại thông tin dưới đây để nhận được tư vấn từ Amazon Global Selling Việt Nam. Cả hai bên sẽ cùng nhận thưởng khi Nhà bán hàng được giới thiệu ra mắt thành công trên Amazon.
Liên hệ với Amazon

Thông tin người giới thiệu:

Thông tin người được giới thiệu:

Sản phẩm chính của bạn thuộc ngành hàng nào?
Kinh nghiệm Thương mại điện tử & xuất khẩu của bạn?
Lưu ý: Các ô được đánh dấu * là bắt buộc.

Điều khoản & Điều kiện của chương trình:

1. Nhà bán hàng phải giới thiệu nhà bán hàng khác thông qua trang web: https://sell.amazon.vn/seller-referral từ ngày 20/2/2023 đến 12:00 sáng ngày 20/5/2023. Khi nhà bán hàng được giới thiệu chính thức bán hàng trên Amazon.com (thị trường US) với hình thức FBA trong khoảng thời gian từ 20/2/2023 đến 12:00 sáng 20/08/2023 (FBA ASIN được tạo mới và có thể mua được), cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ đủ điều kiện để nhận ưu đãi USD250 vào tài khoản Quảng cáo.
Các nhà bán hàng có thể sử dụng khoản quảng cáo này cho các chiến dịch Quảng cáo tài trợ sản phẩm (Sponsored Products) và trong các thị trường sau: Mỹ, Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh.
2. Các nhà bán hàng vẫn sẽ bị tính phí cho mỗi lẫn nhấp chuột (CPC) kể cả trước và sau khi nhận được Ưu đãi quảng cáo này. Nhà bán hàng có thể dừng hoặc tạm dừng (các) chiến dịch quảng cáo bất cứ lúc nào trước khi hết Ưu đãi này nếu họ không muốn bị tính thêm phí quảng cáo. Các nhà bán hàng có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng quảng cáo (Sponsored products) vì các nhà bán hàng sẽ không được thông báo khi ưu đãi USD250 này được sử dụng hết.
3. Nhà bán hàng sẽ có thể nhận được tối đa 2 lần ưu đãi của chương trình.
4. Amazon sẽ áp dụng Ưu đãi này vào tài khoản quảng cáo của cả hai người trong vòng 30 ngày kể từ khi người được giới thiệu chính thức bán hàng trên Amazon.com theo hình thức FBA.
5. Bất kỳ phần còn lại của Ưu đãi nào chưa sử dụng sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày được áp dụng.
6. Các nhà bán hàng phải duy trì một tài khoản quảng cáo ở trạng thái đang hoạt động tốt với Amazon, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận quảng cáo Amazon (the Amazon Advertising Agreement).
7. Ưu đãi này không thể chuyển đổi, không được bán lại và không thể đổi tiền mặt.
8. Ưu đãi này sẽ không được thực hiện trong trường hợp bị pháp luật cấm hoặc trong trường hợp gian lận, sai sót hoặc không thực hiện đúng các yêu cầu của chương trình.
9. Nhà bán hàng sử dụng Quảng cáo nhấp chuột (CPC) tuân theo các điều khoản và điều kiện này.
10. Nhà bán hàng phải có một phương thức thanh toán hợp lệ cho phí quảng cáo trong tài khoản để nhận Ưu đãi.
11. Amazon có quyền, theo quyết định riêng của mình, để chấm dứt hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào.
12. Nếu tài khoản quảng cáo của nhà bán hàng ở một loại tiền tệ khác với tài khoản mà nhà bán hàng quảng cáo đã được trao, Ưu đãi thực tế có thể thay đổi do tỷ giá.
13. Nhà bán hàng chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ loại thuế nào phát sinh.
14. Mỗi Nhà bán hàng có thể nhận được tối đa 02 (hai lần) ưu đãi USD250 trên mỗi tài khoản Quảng cáo.
15. Tiền tệ của ưu đãi có thể được quy đổi phụ thuộc vào tài khoản nhà bán hàng.
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com