Cập nhật về quy trình Xác thực thông tin Nhà bán hàng theo Đạo luật Người tiêu dùng (INFORM Act) năm 2024

Nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy cho cả nhà bán hàng và người mua hàng, hàng năm Amazon sẽ tiến hành thu thập và xác minh một số thông tin về gian hàng của nhà bán hàng, bao gồm tài khoản ngân hàng, danh tính nhà bán hàng, địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế.

Những thông tin trên sẽ cần được xác thực hàng năm và nếu nhà bán hàng có thay đổi bất kỳ thông tin nào, chúng tôi khuyến khích bạn nên cập nhật và hoàn tất quy trình xác minh trong thời gian quy định để tránh gián đoạn tới quy trình vận hành gian hàng.

Hướng dẫn quy trình xác thực thông tin

Amazon sẽ gửi thông báo tới Nhà bán hàng qua email và trang Sức khỏe Tài khoản trong Seller Central nếu những thông tin gian hàng của bạn cần phải được xác thực trong năm 2024.
Bước 1: Truy cập trang Sức khỏe Tài khoản của bạn và nhấp vào “Xem lại thông tin tài khoản (Review Your Account Information)” trong phần “Hành động ưu tiên (Priority Actions)” để bắt đầu quy trình xác thực.
Bước 2: Sau khi nhấp vào “Xem lại thông tin tài khoản (Review Your Account Information)”, một bảng thông báo sẽ xuất hiện và mô tả cho nhà bán hàng 2 bước tiếp theo trong quy trình xác thực: (1) Xem lại thông tin tài khoản hiện tại và (2) Xác nhận rằng đây là những thông tin được cập nhật nhất.
Lưu ý: nếu bạn có nhu cầu cần chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào, bạn cũng có thể nhấp chọn “Chỉnh sửa (Edit)” để cập nhật lại thông tin gian hàng của mình.

Tuy nhiên, sau khi đã chỉnh sửa, Nhà bán hàng sẽ cần quay lại trang hiện tại để tiếp tục quy trình xác thực.

Với những nhà bán hàng đã hoàn tất cập nhật thông tin mới, đang chờ thông tin mới được xác thực hoặc không có nhu cầu cần chỉnh sửa thông tin hiện tại, Nhà bán hàng vẫn cần nhấp vào “Tiếp tục (Proceed)” để hoàn tất quy trình xác thực.
Bước 3: Sau khi nhấp vào “Tiếp tục (Proceed)”, các thông tin của nhà bán hàng sẽ được hiển thị lại để bạn có thể xác nhận thông tin lần cuối. Bạn cũng có thể tiến hành điều chỉnh thông tin tại bước này nếu cần. Nếu nhà bán hàng nhận thấy tất cả các thông tin đều đã chính xác, bạn hãy nhấp vào “Xác thực (Certify)” để hoàn tất quy trình xác thực.
Sau khi bạn nhấp vào “Xác thực (Certify)”, bạn sẽ nhận được xác nhận từ Amazon về việc đã hoàn tất quy trình xác thực qua email, trang Sức khỏe tài khoản và Thông báo hiệu suất trong vòng 10 ngày tới.

Lưu ý: Mặc dù Nhà bán hàng sẽ cần phải xác thực thông tin gian hàng của mình mỗi năm, bạn cũng luôn có thể cập nhật thông tin gian hàng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang “Thông tin tài khoản (Account Information)” trong Seller Central.

Về Amazon Global Selling

Amazon Global Selling là chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh trên quy mô toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon trên khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua việc bán hàng trên Amazon, đối tác bán hàng với các loại hình và quy mô kinh doanh khác nhau có thể tiếp cận hàng trăm triệu tài khoản khách hàng trên toàn cầu của Amazon, bao gồm hơn 200 triệu khách hàng Prime; và hơn năm triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: : https://sell.amazon.vn

Xem hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng trên Amazon

Hướng dẫn chi tiết, các lưu ý, hồ sơ cần chuẩn bị
Trang hướng dẫn đăng ký tài khoản
Chỉ cần 1 USD cho 6 tháng đầu tiên khi hoàn tất đăng ký từ 04/10/2023 đến 03/04/2024. Tìm hiểu thêm!

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com