19/03/2024 | 15 phút đọc

Quy tắc ứng xử của người bán trên Amazon - Chính sách của Amazon

Nắm vững các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử của người bán trên Amazon và thực thi một cách trung thực, chuyên nghiệp sẽ giúp nhà bán hàng “nhập gia tùy tục” thành công - tự tin mang hàng Việt vượt xuyên biên giới. Tìm hiểu chi tiết ở bài viết này!

1. Tổng quan về chính sách bán hàng và quy tắc ứng xử của người bán trên Amazon

Amazon yêu cầu người bán tuân thủ nguyên tắc hành động công bằng và trung thực khi bán hàng trên Amazon để đảm bảo trải nghiệm mua bán hàng an toàn.

Tất cả người bán đều phải tuân theo các quy tắc sau:
 • Luôn cung cấp thông tin chính xác cho Amazon và khách hàng của Amazon;
 • Xử sự công bằng và không lạm dụng các tính năng hoặc dịch vụ của Amazon;
 • Không cố ý làm hại hoặc lạm dụng người bán khác, thông tin đăng tải sản phẩm, hoặc xếp hạng của họ;
 • Không cố ý tác động đến điểm đánh giá, phản hồi và bình luận của khách hàng;
 • Không gửi thông tin trao đổi không được yêu cầu hoặc không thích hợp;
 • Chỉ liên hệ với khách hàng thông qua dịch vụ nhắn tin giữa khách hàng và người bán;
 • Không cố ý bỏ qua quy trình bán hàng của Amazon;
 • Không vận hành nhiều tài khoản người bán trên Amazon mà không có nhu cầu kinh doanh hợp lý;
 • Không tham gia vào hoạt động vi phạm luật điều chỉnh giá.
Đối với các hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Amazon, Amazon có thể sẽ áp dụng các hành động chống lại với tài khoản của bạn, ví dụ như hủy các sản phẩm đăng tải, tạm ngừng hoặc tịch thu khoản thanh toán và huỷ đặc quyền bán hàng;

2 Giải thích chi tiết về quy tắc ứng xử của người bán

2.1 Luôn cung cấp thông tin chính xác cho Amazon và khách hàng của chúng tôi

Thế nào là “thông tin chính xác”?
Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi cho Amazon và khách hàng của chúng tôi. Ví dụ: tên doanh nghiệp bạn sử dụng nhất định phải nhận diện được chính xác doanh nghiệp của bạn, và bạn phải đăng tải các sản phẩm của mình vào đúng danh mục.

2.2 Xử sự công bằng và không lạm dụng các tính năng hoặc dịch vụ của Amazon

Thế nào là “xử sự công bằng”?
Bạn phải tuân thủ nguyên tắc xử sự công bằng, hợp pháp và không được lạm dụng bất kỳ dịch vụ nào do Amazon cung cấp. Ví dụ về các hoạt động không công bằng bao gồm:
 • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không phù hợp cho Amazon hoặc khách hàng, ví dụ như tạo nhiều trang chi tiết cho cùng một sản phẩm hoặc đăng tải hình ảnh sản phẩm phản cảm;
 • Thao túng xếp hạng doanh số (ví dụ như nhận đơn hàng giả, đơn hàng bạn tự thanh toán, đơn hàng hoàn tiền ngoài hoặc đơn hàng chiết khấu ngoài) hoặc tuyên bố thông tin liên quan đến xếp hạng doanh số trong tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm;
 • Cố ý tăng giá sản phẩm sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận;
 • Tăng lưu lượng truy cập web ảo (ví dụ: sử dụng bot tự động hoặc trả tiền mua lượt nhấp chuột);
 • Cố ý nâng cao thứ hạng tìm kiếm bằng cách thao túng từ khóa có liên quan hoặc dùng cách khuyến khích tác động đến hành vi tìm kiếm của khách hàng (làm cho giống như hành vi tìm kiếm tự nhiên);
 • Cố ý gây tổn hại cho người bán khác cũng như sản phẩm hoặc điểm đánh giá của họ; Cho phép người khác thay mặt bạn hành động theo cách vi phạm chính sách của Amazon hoặc phá vỡ thỏa thuận của bạn với Amazon.
Ví dụ
Các hành động sau của người bán vi phạm nguyên tắc này:
Người bán A tạo đơn đặt hàng giả để cải thiện xếp hạng ASIN của mình và khiến nhiều người tiêu dùng ở nước ngoài thấy sản phẩm của mình hơn.
Hành vi này thuộc hành vi thao túng xếp hạng doanh số.
Để tránh hàng giả bán theo, người bán B viết mô tả “chỉ sản phẩm của người bán C là chính hãng” trên trang chi tiết sản phẩm.
Hành vi này cung cấp thông tin sai lệch hoặc không phù hợp cho Amazon hoặc khách hàng.

2.3 Không cố ý làm hại hoặc lạm dụng người bán khác, thông tin đăng tải sản phẩm, hoặc xếp hạng của họ

Ví dụ
Các hành động sau của người bán vi phạm nguyên tắc này:
Người bán A mua sản phẩm từ người bản cạnh tranh và đưa ra những bình luận tiêu cực sai lệch.
Hành vi này cố tình hạ thấp các sản phẩm cạnh tranh.
Khách hàng B viết đánh giá so sánh giữa sản phẩm của mình và sản phẩm cạnh tranh trong phần bình luận của sản phẩm cạnh tranh. Nội dung đánh giá này sai sự thật nhằm mục đích định hướng khách hàng mua sản phẩm của chính mình.
Hành vi này là hành vi cố tình làm hại người bản khác cũng như sản phẩm hoặc xếp hạng của họ.

2.4 Không cố ý tác động đến điểm đánh giá, phản hồi và bình luận của khách hàng

Thế nào là “điểm đánh giá, phản hồi và bình luận”?
Bạn không được cố ý tác động hoặc phóng đại điểm đánh giá, phản hồi và bình luận của khách hàng; Bạn có thể đề nghị khách hàng cung cấp phản hồi và bình luận với thái độ trung lập, nhưng không thể:
 • Đề nghị khách hàng cung cấp hoặc xóa bỏ phản hồi hay bình luận bằng cách thanh toán phí hoặc đưa ra ưu đãi (ví dụ như phiếu giảm giá hoặc sản phẩm miễn phí);
 • Yêu cầu khách hàng chỉ đưa ra đánh giá tốt hoặc yêu cầu khách hàng xóa bỏ hay thay đổi bình luận;
 • Chỉ kêu gọi những bình luận từ các khách hàng đã có trải nghiệm tốt;
 • Bình luận sản phẩm của chính bạn hoặc của đối thủ cạnh tranh của bạn.
Ví dụ
Các hành động sau của người bán vi phạm nguyên tắc này:
Người bán A nhận được đánh giá không tốt, muốn miễn phí sản phẩm hoặc giảm giá để khách hàng điều chỉnh đánh giá của mình.
Người bán B đính kèm “thiệp cảm ơn” trong bao bì sản phẩm, hứa hẹn rằng khách hàng có thể nhận được quà tặng sản phẩm hoặc quà tặng tiền mặt nếu cung cấp đánh giá tốt.

2.5 Không gửi thông tin trao đổi không được yêu cầu hoặc không thích hợp

Thế nào là “trao đổi”?
Bạn không được gửi thông tin trao đổi khi không được yêu cầu hoặc không thích hợp; Tất cả các thông tin trao đổi của bạn với khách hàng phải được gửi qua dịch vụ nhắn tin giữa khách hàng và người bán, đồng thời chỉ được đề cập đến các thông tin cần thiết để xử lý đơn đặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng. Không được phép liên hệ để tiếp thị.
Ví dụ
Các hành động sau của người bán vi phạm nguyên tắc này:
Người bán A gửi thông tin khuyến mại qua dịch vụ nhắn tin.
Khách hàng B để lại email hoặc tài khoản mạng xã hội của mình. Người bán thông báo với khách hàng rằng dịch vụ hậu mãi có thể được cung cấp bằng phương thức liên hệ bên ngoài trang web.

2.6 Chỉ liên hệ với khách hàng thông qua dịch vụ nhắn tin giữa khách hàng và người bán

Thế nào là “thông tin khách hàng”?
Nếu bạn nhận được thông tin như địa chỉ hoặc số điện thoại của khách hàng để hoàn thiện đơn hàng, bạn chỉ có thể sử dụng thông tin đó để hoàn thiện đơn hàng và phải xóa đi sau khi xử lý xong đơn hàng. Bạn không được sử dụng thông tin đó để liên hệ với khách hàng (trừ khi liên hệ thông qua dịch vụ nhắn tin giữa khách hàng và người bán) và cũng không được chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào.
Ví dụ
Các hành động sau của người bán vi phạm nguyên tắc này:
Người bán A và người bán B chia sẻ thông tin khách hàng để cùng kết hợp quảng cáo.
Người bán C lưu thông tin liên hệ của khách hàng từng mua sản phẩm mẫu cũ để sử dụng khi quảng bá sản phẩm mẫu mới.

2.7 Không cố ý bỏ qua quy trình bán hàng của Amazon

Thế nào là “bỏ qua quy trình bán hàng”?
Không cố ý bỏ qua quy trình bán hàng của Amazon hoặc chuyển hướng khách hàng trên Amazon sang các trang web khác. Điều này có nghĩa là bạn không thể cung cấp liên kết hay thông tin để gợi ý người dùng truy cập bất kỳ trang web bên ngoài nào hoặc hoàn tất giao dịch ở nơi khác.
Ví dụ
Người bán A cung cấp một thẻ trong bao bì sản phẩm để thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ được hoàn tiền hoặc mua với giá thấp hơn khi đặt hàng tại trang web bên thứ ba được cung cấp.
Người bán A cung cấp một thẻ trong bao bì sản phẩm để thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ được hoàn tiền hoặc mua với giá thấp hơn khi đặt hàng tại trang web bên thứ ba được cung cấp.
Người bán B cung cấp mã QR địa chỉ mua hàng của bên thứ ba trong hình ảnh sản phẩm.

2.8 Không vận hành nhiều tài khoản người bán trên Amazon mà không có nhu cầu kinh doanh hợp lý

Trừ khi bạn có nhu cầu kinh doanh hợp lý để mở tài khoản thứ hai và tất cả các tài khoản của bạn đều có độ tin cậy tốt, nếu không bạn chỉ có thể duy trì một tài khoản Seller Central cho mỗi mặt hàng mình kinh doanh. Nếu bất kỳ tài khoản nào của bạn có độ tin cậy không tốt, có thể chúng tôi sẽ hủy quyền sử dụng tất cả tài khoản bán hàng của bạn cho đến khi tất cả tài khoản có độ tin cậy tốt.
Thế nào là “lập nhiều tài khoản bán hàng trên Amazon”?
Trừ khi bạn có nhu cầu kinh doanh hợp lý để mở tài khoản thứ hai và tất cả các tài khoản của bạn đều có độ tin cậy tốt, nếu không bạn chỉ có thể duy trì một tài khoản Seller Central cho mỗi mặt hàng mình kinh doanh. Nếu bất kỳ tài khoản nào của bạn có độ tin cậy không tốt, có thể chúng tôi sẽ hủy quyền sử dụng tất cả tài khoản bán hàng của bạn cho đến khi tất cả tài khoản có độ tin cậy tốt.
Ví dụ về nhu cầu kinh doanh hợp lý bao gồm:
 • Bạn sở hữu nhiều nhãn hiệu và duy trì hoạt động kinh doanh của từng nhãn hiệu riêng biệt;
 • Bạn sản xuất sản phẩm cho hai công ty độc lập khác nhau;
 • Bạn được tuyển dụng để tham gia vào các chương trình của Amazon yêu cầu sử dụng tài khoản riêng.

2.9 Không tham gia vào hoạt động vi phạm luật điều chỉnh giá

Nội dung này áp dụng cho việc bán hàng ở các nơi như Pháp và Tây Ban Nha.

Để bản sách cho khách hàng cuối cùng ở Pháp phải tuân theo Luật số 81-766 ngày 10 tháng 8 năm 1981 của nước Pháp (được gọi là “Dự luật Lang”) và các điều khoản liên quan. Như bạn đã biết, theo các điều khoản này, giá sách do nhà xuất bản hoặc nhà nhập khẩu quy định. Ngoài các trường hợp loại trừ hoặc ngoại lệ được quy định nghiêm ngặt trong điều khoản, nếu không các nhà bán lẻ phải tuân thủ mức giá duy nhất này.

Muốn bán sách cho khách hàng cuối cùng ở Tây Ban Nha phải tuân theo Dự luật Sách 10/2007 ngày 22 tháng 6 (“Luật Sách”). Theo Luật Sách, sách phải được bán theo giá cố định do nhà xuất bản quy định, nhiều nhất chỉ được giảm 5% so với giá cố định. Không áp dụng giới hạn này nếu sách thuộc các trường hợp loại trừ hoặc ngoại lệ được quy định trong luật.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý và luật pháp địa phương. Amazon có thể xóa bỏ các sản phẩm không theo quy tắc. Amazon không thể cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề nào, hoặc để đảm bảo luôn tuân thủ tất cả các điều khoản pháp luật hiện hành, vui lòng liên hệ cố vấn pháp lý của bạn.

2.10 Các quy tắc khác: Gửi thông báo vi phạm với tư cách đại lý hoặc đơn vị bảo vệ thương hiệu

Amazon hiểu rằng nhiều thương hiệu có thể sẽ chọn để đơn vị bảo vệ thương hiệu hoặc đại lý thay mặt họ báo cáo các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chấp nhận thông báo từ các đại lý được ủy quyền. Tuy nhiên, Amazon không cho phép các cá nhân có tài khoản bán hàng đang hoạt động gửi thông báo vi phạm với tư cách là đại lý thương hiệu. Vì việc gửi thông báo vi phạm như vậy có thể có lợi cho tài khoản bán hàng của chính người gửi (ví dụ: bằng cách xóa các sản phẩm cạnh tranh khác). Bất kỳ người bán nào gửi thông báo với tư cách là đại lý vì lợi ích cá nhân đều có khả năng sẽ bị dừng tài khoản bán hàng của họ.

3 Cập nhật quy tắc ứng xử của người bán

Chính sách bán hàng và quy tắc ứng xử của người bán được cập nhật liên tục. Người bán vui lòng theo dõi cập nhật và đảm bảo bạn hiểu rõ nội dung chính sách.

Bạn có thể tìm kiếm: Chính sách bán hàng và quy tắc ứng xử của người bán trên Seller Central, xem nội dung chính sách chi tiết trên trang chính sách bán hàng và quy tắc ứng xử của người bán.

Khám phá Tổng quan lộ trình kiến thức bán hàng trên Amazon của riêng bạn

Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon

Xem thêm các bài viết khác

Phát triển kinh doanh
01/07/2023 | 7 phút đọc
Dành cho người mới
01/06/2023 | 10 phút đọc
Dành cho người mới
01/12/2022 | 5 phút đọc

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com