19/03/2024 | 15 phút đọc

Những lưu ý quan trọng về Sức khỏe tài khoản để kinh doanh và tăng trưởng bền vững trên Amazon

Nếu sở hữu tài khoản Amazon là điều kiện tiên quyết để bắt đầu kinh doanh, thì duy trì tình trạng sức khỏe tài khoản đóng vai trò cốt lõi nếu muốn tăng trưởng nhanh và bền vững. Vậy nhà bán hàng cần làm gì để đảm bảo sức khỏe tài khoản ổn định? Tất cả sẽ được giải đáp ngay dưới đây.

Tổng quan về sức khỏe tài khoản

1. Sức khoẻ tài khoản là gì?

Sức khỏe tài khoản là thông tin tổng quan về việc tài khoản của nhà bán hàng có đáp ứng các mục tiêu hiệu suất và chính sách cần tuân theo khi bán hàng trên Amazon hay không.

“Tuân thủ chính sách” nghĩa là nếu đăng tải sản phẩm trên Amazon, nhà bán hàng phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, bang/tiểu bang, tỉnh, vùng lãnh thổ và địa phương cũng như các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm và thông tin đăng tải đó, bao gồm việc cung cấp các tài liệu tuân thủ và an toàn hàng hóa bắt buộc.

Các trạng thái của sức khỏe tài khoản

Đang hoạt động
Nhà bán hàng có thể sử dụng tài khoản để bán hàng trên Amazon và các khoản tiền (giải ngân) được thanh toán theo tiến độ bình thường.
Đang xem xét
Nhà bán hàng có thể sử dụng tài khoản để bán hàng trên Amazon, nhưng tài khoản này hiện đang được xem xét và Amazon sẽ tạm thời giữ lại tiền cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất.
Đã đình chỉ
Bạn không thể bán hàng trên Amazon bằng tài khoản bán hàng và tiền sẽ tạm thời bị giữ lại.

2. Vì sao Sức khỏe tài khoản và tuân thủ chính sách lại quan trọng?

Để đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, Amazon có thể sẽ có những hành động tương ứng đối với các chỉ số liên quan đến “Sức khỏe tài khoản” nếu các chỉ số đó không đáp ứng mục tiêu của Amazon hoặc các sản phẩm được bán có vấn đề về tính tuân thủ.

Amazon sẽ rà soát định kỳ hiệu suất của từng nhà bán hàng và thông báo về các mục không đạt tiêu chuẩn tương ứng. Mục đích của việc rà soát này là để nhà bán hàng cải tiến trước khi các vấn đề hiệu suất ảnh hưởng đến khả năng bán hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Amazon sẽ ngay lập tức loại bỏ các sản phẩm không tuân thủ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản bán hàng có hiệu suất kém.

3. Trang tổng quan sức khỏe là gì?

Để kiểm tra sức khoẻ tài khoản, nhà bán hàng nhấp vào [Tình trạng tài khoản] trong mục [Hiệu suất] tại Seller Central:
[Hiệu suất dịch vụ khách hàng] là tỷ lệ phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng có một hoặc nhiều lỗi trên tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian 60 ngày nhất định. Nếu tỷ lệ đơn hàng lỗi cao hơn 1%, tài khoản có thể bị vô hiệu.

[Tuân thủ chính sách] bao gồm hai phần: [Đánh giá tình trạng tài khoản] và [Danh sách chính sách cần tuân thủ].
Đánh giá tình trạng tài khoản
Giúp nhà bán hàng theo dõi sức khỏe tài khoản dựa trên việc tuân thủ các chính sách của Amazon. Đánh giá này dựa trên nhiều yếu tố, như số các vi phạm chính sách chưa được giải quyết trong thời gian nhất định, tính nghiêm trọng của vi phạm và mức độ tác động tích cực đến trải nghiệm của khách hàng
Danh sách chính sách cần tuân thủ
Liệt kê các hành vi vi phạm chính sách trong tài khoản người bán của bạn, bao gồm các loại khác nhau như vi phạm, khiếu nại về tính xác thực của sản phẩm, khiếu nại về chất lượng sản phẩm; vi phạm chính sách đăng bán sản phẩm, v.v.. Để có kiến thức liên quan về các vi phạm chính sách khác nhau, bạn có thể tìm kiếm các diễn giải về chính sách liên quan trên trang Trợ giúp hoặc tìm kiếm các khóa học tương ứng trong Học viện nhà bán hàng.
[Hiệu suất giao hàng] bao gồm ba chỉ số là tỷ lệ lô hàng giao trễ, tỷ lệ hủy trước khi hoàn thiện đơn hàng và tỷ lệ theo dõi hợp lệ, và chỉ áp dụng cho các đơn hàng mà quý nhà bán tự hoàn thiện đơn hàng.
Tỷ lệ lô hàng giao trễ
Bao gồm tất cả các đơn đặt hàng hoàn thành xác nhận giao hàng sau ngày giao hàng dự kiến. Tỷ lệ giao hàng muộn được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của số đơn hàng giao hàng muộn trên tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian 10 ngày hoặc 30 ngày. Chính sách của Amazon quy định, để bán hàng trên Amazon, người bán cần duy trì tỷ lệ giao hàng muộn dưới 4%. Khi tỷ lệ lô hàng giao trễ cao hơn 4%, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa.
Tỷ lệ huỷ đơn hàng
Là tỷ lệ phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng bị người bán hủy trên tổng số đơn đặt hàng trong khoảng thời gian 7 ngày nhất định. Chỉ số này bao gồm tất cả các đơn hàng bị người bán hủy, trừ các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu hủy thông qua sử dụng tùy chọn hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon của họ. Không bao gồm các đơn đặt hàng đang chờ xử lý do khách hàng tự hủy trên Amazon. Chính sách của Amazon quy định, để bán hàng trên Amazon, người bán cần duy trì tỷ lệ hủy đơn hàng dưới 2,5%. Nếu tỷ lệ hủy đơn hàng cao hơn 2,5%, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa.
Tỷ lệ theo dõi đơn hàng
Là tỷ lệ phần trăm của tất cả các lô hàng có mã số theo dõi hợp lệ trên tổng số lô hàng trong khoảng thời gian 30 ngày nhất định. Khách hàng trên Amazon sử dụng mã số theo dõi để nắm được tình trạng hoàn thiện đơn hàng và thời gian giao hàng dự kiến. Tỷ lệ theo dõi hợp lệ là một chỉ số hiệu suất phản ánh những kỳ vọng này. Hiện tại, tất cả các hãng vận chuyển lớn bao gồm USPS, FedEx, UPS và DHL đều cung cấp dịch vụ theo dõi miễn phí.

4. Cách đánh giá tình trạng sức khoẻ tài khoản

Xem [Đánh giá tình trạng tài khoản]

Đánh giá tình trạng tài khoản là phản hồi của Amazon dựa trên việc tuân thủ các chính sách bán hàng, giúp nhà bán hàng hiểu được tình trạng sức khỏe tài khoản: màu xanh lá cây là tốt, màu vàng là có rủi ro và màu đỏ là nghiêm trọng. Điểm ban đầu cho tất cả nhà bán hàng mới là 200 điểm. Số điểm này sẽ tăng hoặc giảm dựa trên mức độ tuân thủ chính sách của nhà bán hàng và hoạt động bán hàng trong 180 ngày qua.
Tuy nhiên, dù xếp hạng của bạn là gì, bạn cũng cần giải quyết mọi vấn đề hiển thị trên trang [Tình trạng tài khoản] một cách kịp thời để đảm bảo tài khoản ở trạng thái tốt và giảm nguy cơ tài khoản bị vô hiệu tiềm ẩn.

Xem [Thông báo hiệu suất]

Amazon sẽ thông báo nội dung các vấn đề về sức khỏe tài khoản của nhà bán hàng một cách kịp thời qua thông báo hiệu suất. Dựa trên nội dung thông báo, nhà bán hàng có thể giải quyết các vấn đề về sức khỏe tài khoản một cách kịp thời. Để kiểm tra, nhà bán hàng nhấp vào “Hiệu suất > Thông báo hiệu suất" trong Seller Central.
Chú ý:
Nếu nhà bán hàng bán ở nhiều trang Amazon, hãy kiểm tra kịp thời thông báo hiệu suất vì thông báo của mỗi trang có thể khác nhau.
Sức khỏe tài khoản “tốt” không đảm bảo rằng tài khoản sẽ không bị vô hiệu. Nhà bán hàng nên thường xuyên kiểm tra nội dung của “Thông báo hiệu suất” để giữ an toàn cho tài khoản.

5. Cách cải thiện, duy trì tình trạng sức khoẻ tài khoản

Khiếu nại về các vấn đề sức khỏe tài khoản

Thông thường, sau khi có được nội dung cụ thể về vấn đề sức khỏe tài khoản, nhà bán hàng có thể gửi kế hoạch hành động thông qua nút “Khiếu nại” trong Seller Central để khắc phục các vấn đề về sức khỏe tài khoản. Nhà bán hàng có thể khiếu nại trong hai trường hợp sau:
Vô hiệu hoá tài khoản
Khi trang “Sức khỏe tài khoản” hiển thị “Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa”, nhà bán hàng có thể đăng ký kích hoạt lại tài khoản bằng 2 cách:
  • Nhấp vào “Kích hoạt lại tài khoản của bạn” bên dưới thẻ cảnh báo màu đỏ.
  • Chuyển đến trang “Hiệu suất> Sức khỏe tài khoản” và nhấp vào “Kích hoạt lại tài khoản của bạn” trong Seller Central.
Tuân thủ chính sách
Nếu có bất kỳ vi phạm hoặc khiếu nại nào trên trang “Tình trạng tài khoản”, nhà bán hàng có thể xem các thông tin ấy bằng cách nhấp vào [Xem chi tiết] trong phần [Tuân thủ chính sách sản phẩm].

Thực hiện báo cáo và phản hồi thích hợp

Nếu nhà bán hàng gặp phải trường hợp sức khỏe tài khoản bị tổn hại do các hành vi lạm dụng vi phạm chính sách của Amazon, hãy gửi báo cáo về các tổn hại tại Seller Central bằng cách mở mục “Sức khoẻ tài khoản" và nhấp vào “Báo cáo lạm dụng các chính sách của Amazon".

Tận dụng hỗ trợ chính thức từ Amazon để giải quyết các vấn đề về Sức khỏe tài khoản

Trả lời hoặc chủ động gọi điện cho nhóm hỗ trợ sức khỏe tài khoản Amazon

Trong một vài tình huống khẩn cấp nhất định, nhóm hỗ trợ sức khỏe tài khoản Amazon sẽ chủ động để liên hệ với nhà bán hàng theo số thông báo khẩn cấp để hướng dẫn và hỗ trợ riêng, tránh việc tài khoản bị vô hiệu hóa. Nhà bán hàng nên cung cấp thông tin liên hệ có thể nhận thông báo khẩn cấp và luôn mở điện thoại để tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Nhà bán hàng có thể vào Seller Central, nhấp vào “Cài đặt> Tùy chọn thông báo đầu tiên> Thông báo tùy chọn > Thông báo khẩn cấp” để xác minh và cập nhật số điện thoại liên hệ.

Lưu ý:
Khi tiến hành xác minh các thông tin trên cần:
  • Cung cấp mã quốc gia/mã vùng (mã quốc gia của Việt Nam là +84) khi điền số điện thoại liên hệ để đảm bảo được hỗ trợ bằng tiếng Việt.
  • Khi nhận được thông báo hiệu suất có tiêu đề [Khẩn cấp: Tài khoản người bán Amazon đang được xem xét], nhóm hỗ trợ tài khoản Amazon sẽ gọi điện trong vòng 24 giờ tới, hãy đảm bảo luôn mở điện thoại.

Xem qua các vấn đề liên quan trên diễn đàn nhà bán hàng hoặc đặt câu hỏi

Trong diễn đàn người bán, nhà bán hàng có thể tham khảo các câu hỏi hoặc bình luận của những nhà bán hàng khác. Ngoài ra, trong phần “Sức khỏe tài khoản”, nhóm hỗ trợ chuyên nghiệp của diễn đàn Amazon sẽ trả lời câu hỏi trong vòng 24 giờ. Để mở diễn đàn, nhà bán hàng có thể nhấp vào “Trợ giúp > Ra mắt diễn đàn nhà bán hàng".
Nhà bán hàng có thể vào Seller Central, nhấp vào “Cài đặt> Tùy chọn thông báo đầu tiên> Thông báo tùy chọn > Thông báo khẩn cấp” để xác minh và cập nhật số điện thoại liên hệ.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ nhà bán hàng để được hỗ trợ trực tiếp

Nếu không chắc chắn về cách thực hiện, nhà bán hàng có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ nhà bán hàng trên Amazon bằng cách nhấp vào “Trợ giúp > Nhận hỗ trợ" trong Seller Central để được hỗ trợ thêm thông qua các dịch vụ trợ giúp.
Với những thông tin trên, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình trên Amazon? Đừng ngần ngại gửi câu hỏi cho Zalo Amazon Global Selling Việt Nam nếu cần bất kỳ hỗ trợ gì về Sức khỏe tài khoản nhé!

Khám phá Tổng quan lộ trình kiến thức bán hàng trên Amazon của riêng bạn

Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon

Xem thêm các bài viết khác

Phát triển kinh doanh
01/07/2023 | 7 phút đọc
Dành cho người mới
01/06/2023 | 10 phút đọc
Dành cho người mới
01/12/2022 | 5 phút đọc

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com