Tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí với FBA

FBA là từ viết tắt của Fulfillment By Amazon, nghĩa là Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Chỉ cần 1 USD cho 6 tháng đầu tiên khi hoàn tất đăng ký từ 04/10/2023 đến 03/04/2024. Tìm hiểu thêm!
Giải thích tổng quan về FBA (bằng tiếng Anh)

FBA hoạt động như thế nào?

Nhà bán hàng gửi sản phẩm của mình đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, chúng tôi sẽ đóng gói, vận chuyển và cung cấp dịch vụ khách hàng cho các sản phẩm đó.
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Nhà bán hàng chuẩn bị và gửi sản phẩm tới Amazon
Amazon lưu trữ sản phẩm
Khách hàng đặt hàng
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Amazon tiếp nhận đơn đặt hàng
Khách hàng nhận thông báo xác nhận đơn hàng
Amazon vận chuyển hàng tới tay khách hàng

Tại sao FBA cần thiết cho doanh nghiệp của bạn?

Miễn phí vận chuyển trên các đơn hàng
Các khách hàng Prime của Amazon sẽ được hưởng dịch vụ giao hàng trong vòng 2 ngày miễn phí.
Cơ hội tiếp cận khách hàng mới
Với các chương trình FBA đa dạng như FBA export, Hoàn thiện đơn hàng đa kênh, FBA nhỏ và nhẹ.. giúp bạn tối đa hóa doanh thu bán hàng và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
Miễn phí dịch vụ khách hàng và đổi trả hàng
Amazon cung cấp dịch vụ khách hàng thay mặt cho nhà bán hàng và xử lý đổi trả hàng cho các đơn hàng FBA.
Cung cấp các công cụ quản lý doanh nghiệp
Amazon cung cấp các công cụ quản lý kinh doanh, hàng tồn kho cũng như các dịch vụ tùy chọn để xử lý hàng và các dịch vụ vận chuyển của đối tác Amazon

Các loại phí khi sử dụng FBA

Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon

Muốn ước tính chi phí cho một mặt hàng cụ thể?

Nội dung là tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế
Amazon thu phí lưu kho hàng tháng dựa trên hàng lưu kho của bạn chiếm dụng bao nhiêu không gian tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Để xác định bảng chi phí áp dụng cho sản phẩm của bạn:
  • Xác định xem sản phẩm có được phân loại là hàng hóa nguy hiểm hay không bằng cách sử dụng công cụ tra cứu ASIN.
  • Hầu hết các sản phẩm sẽ sử dụng bảng chi phí đầu tiên dưới đây. Nếu sản phẩm của bạn được coi là hàng hóa nguy hiểm, hãy xem bảng chi phí sản phẩm hàng hóa nguy hiểm.
  • Với các hàng lưu kho của bạn, Amazon sẽ tính phí lưu kho hàng tháng dựa trên việc hàng lưu kho của bạn chiếm bao nhiêu không gian lưu trữ trong kho. Phí lưu kho được tính trên thể tích trung bình hàng ngày của bạn bằng feet khối (ft3) , dựa trên kích thước của sản phẩm sau khi được được đóng gói đúng cách và sẵn sàng vận chuyển.
Phí lưu kho sẽ thay đổi tùy theo loại hàng và thời điểm trong năm. Cụ thể như sau:
Loại sản phẩm
Tháng
Kích thước tiêu chuẩn
Quá khổ
Sản phẩm hàng hóa không nguy hiểm
Tháng 1 - Tháng 9
Tháng 10 - Tháng 12
$0,83 mỗi foot khối
$2,40 cho mỗi foot khối
$0,53 mỗi foot khối
$1,20 mỗi foot khối
Sản phẩm hàng nguy hiểm
Tháng 1 - Tháng 9
Tháng 10 - Tháng 12
$0,99 cho mỗi foot khối
$3,63 cho mỗi foot khối
$0,78 cho mỗi foot khối
$2,43 cho mỗi foot khối
Chú thích: Mặc dù các sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn nhỏ hơn các sản phẩm quá khổ, chúng cần đến nhiều giá đỡ, ngăn đựng và thùng chứa đa năng và đắt tiền hơn để lưu trữ.
Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) là khoản phí tính trên mỗi đơn vị để hoàn thiện mục hàng cho khách hàng mua hàng trên cửa hàng Amazon. Phí thay đổi tùy thuộc vào danh mục, kích thước và trọng lượng của mục hàng. Đôi khi được gọi là phí “lấy hàng và đóng gói”.
Kích thước tiêu chuẩn
Loại sản phẩm
Hạng kích thước
Trọng lượng vận chuyển
Phí hoàn thiện đơn hàng vào giai đoạn không cao điểm1
(Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, đến ngày 14 tháng 10 năm 2022 và từ ngày 15 tháng 1 năm 2023
Phí hoàn thiện đơn hàng vào giai đoạn cao điểm1
(Từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023
Hầu hết các sản phẩm (hàng hóa không nguy hiểm, không phải hàng may mặc)
Tiêu chuẩn nhỏ
Tiêu chuẩn lớn
Từ 6 oz trở xuống
6+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
Từ 6 oz trở xuống
6+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 2 lb
2+ đến 3 lb
3+ lb đến 20 lb
$3,07
$3,22
$3,77
$3,72
$3,96
$4,75
$5,40
$6,08
$6,44 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
$3,28
$3,43
$3,98
$4,03
$4,27
$5,06
$5,71
$6,60
$6,96 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
May mặc
Tiêu chuẩn nhỏ
Tiêu chuẩn lớn
Từ 6 oz trở xuống
6+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
Từ 6 oz trở xuống
6+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 2 lb
2+ đến 3 lb
3+ lb đến 20 lb
$3,43
$3,60
$4,15
$4,43
$4,62
$5,32
$6,10
$6,83
$7,01 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
$3,64
$3,81
$4,36
$4,75
$4,94
$5,64
$6,42
$7,35
$7,54 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
Hàng hóa nguy hiểm
Tiêu chuẩn nhỏ
Tiêu chuẩn lớn
Từ 6 oz trở xuống
6+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
Từ 6 oz trở xuống
6+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 2 lb
2+ đến 3 lb
3+ lb đến 20 lb
$4,04
$4,28
$4,37
$4,50
$4,75
$5,34
$6,00
$6,54
$6,90 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
$4,25
$4,49
$4,58
$4,82
$5,06
$5,66
$6,31
$7,07
$7,42 + $0,32/lb trên 3 lb đầu tiên
¹ Mức phí bao gồm phụ phí nhiên liệu và lạm phát 5% và được làm tròn để đơn giản hóa. Phụ phí có thể thay đổi. Truy cập Máy tính doanh thu FBA để xem các mức phí bao gồm phụ phí.
Kích thước quá khổ
Loại sản phẩm
Hạng kích thước
Trọng lượng vận chuyển
Phí hoàn thiện đơn hàng vào giai đoạn không cao điểm1
(Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022, đến ngày 14 tháng 10 năm 2022 và từ ngày 15 tháng 1 năm 2023
Phí hoàn thiện đơn hàng vào giai đoạn cao điểm1
(Từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023
Hàng hóa không nguy hiểm (cả hàng may mặc và không may mặc)
Quá khổ cỡ nhỏ
Quá khổ cỡ trung
Quá khổ cỡ lớn
Quá khổ đặc biệt
70 lb trở
xuống
150 lb trở
xuống
150 lb trở
xuống
Trên 150 lb
$9,39 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
$13,37 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
$86,71 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
$158,49 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
$10,44 + $0,40/lb trên 1 lb đầu tiên
$15,99 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
$89,33 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
$161,11 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
Hàng hóa nguy hiểm (cả hàng may mặc và không may mặc)
Quá khổ cỡ nhỏ
Quá khổ cỡ trung
Quá khổ cỡ lớn
Quá khổ đặc biệt
70 lb trở
xuống
150 lb trở
xuống
150 lb trở
xuống
Trên 150 lb
$10,14 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
$14,24 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
$98,64 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
$179,28 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
$11,19 + $0.40/lb trên 1 lb đầu tiên
$16,86 + $0,46/lb trên 1 lb đầu tiên
$101,26 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
$181,90 + $0,83/lb trên 90 lb đầu tiên
¹ Mức phí bao gồm phụ phí nhiên liệu và lạm phát 5% và được làm tròn để đơn giản hóa. Phụ phí có thể thay đổi. Truy cập Máy tính doanh thu FBA để xem các mức phí bao gồm phụ phí.
Lưu trữ dài hạn
  • Phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài được tính trên các đơn vị sản phẩm đã được lưu trữ ở trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon trên 271 ngày (trên 9 tháng) và sẽ được chia thành 2 mốc chính để tính phí: Từ 271 ngày tới 365 ngày và hơn 365 ngày.
  • Chúng tôi tính toán thời gian lưu kho trên cơ sở nhập trước xuất trước trên toàn bộ mạng lưới hoàn thiện đơn hàng. Các đơn vị hàng được bán hoặc rút sẽ được khấu trừ từ hàng lưu kho đã ở trong mạng lưới hoàn thiện đơn hàng lâu nhất, bất kể nó đã thực sự được vận chuyển hoặc rút hàng. Ví dụ: nếu nhân viên lấy hàng và gửi một đơn vị đã được gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng này gần đây, chúng tôi vẫn sẽ khấu trừ đơn vị đó khỏi hàng lưu kho còn hàng lâu nhất.
  • Phụ phí được tính hàng tháng, thường là từ ngày 18 đến ngày 22 của tháng.
Các đơn vị đã lưu trữ từ 271-365 ngày
Các đơn vị đã lưu trữ từ 365 ngày trở lên
Sản phẩm hàng hóa không nguy hiểm
Trên mỗi đơn vị được lưu trữ. Tỷ lệ dựa trên đơn vị khối lượng.
Trên mỗi đơn vị được lưu trữ. Mức phí dựa trên khối lượng đơn vị hoặc trên mỗi đơn vị, tùy theo giá trị nào lớn hơn.
Số tiền
$1,50 mỗi foot khối
$6,90 cho mỗi foot khối hoặc $0,15 cho mỗi đơn vị, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Loại bỏ đơn hàng
  • Trong trường hợp bạn muốn rút hàng ra khỏi kho Amazon và gửi về kho của mình tại Mỹ, Amazon sẽ hỗ trợ rút hàng và chuyển hàng về kho của bạn. Phí được tính trên mỗi đơn vị hàng.
  • Sử dụng hạng kích thước của sản phẩm để xác định bảng chi phí nào được áp dụng. Nếu sản phẩm của bạn yêu cầu xử lý đặc biệt*, hãy sử dụng bảng chi phí dành cho Mục hàng quá khổ và yêu cầu xử lý đặc biệt.
Hạng kích thước
Trọng lượng vận chuyển
Phí rút hàng mỗi đơn vị
Kích thước tiêu chuẩn
0 đến 0,5 lb
0,5+ đến 1,0 lb
1,0+ đến 2,0 lb
Hơn 2 lb
$0,97
$1,46
$2,20
$2.83 + $1.06/lb trên 2 lb
Mục hàng quá khổ và cần xử lý đặc biệt*
0 đến 1,0 lb
1,0+ đến 2,0 lb
2,0+ đến 4,0 lb
4,0+ đến 10,0 lb
Hơn 10,0 lb
$3,12
$4,07
$5,56
$9,43
$13.05 + $1.06/lb trên 10 lb
* Các mục hàng cần xử lý đặc biệt có thể bao gồm sản phẩm may mặc, giày dép, đồng hồ, đồ trang sức và hàng hóa nguy hiểm.

Quản lí hàng lưu kho

Hướng dẫn xử lí với các mặt hàng dễ vỡ/hàng có giá trị khi có sự cố phát sinh
Bảng thống kê hàng lưu kho
Hiển thị chỉ số hiệu suất hàng lưu kho của bạn, cùng với các yếu tố ảnh hưởng chính. Hãy nhớ kiểm tra điểm IPI thường xuyên — điểm thấp có thể dẫn đến phí phụ trội và hạn chế khả năng gửi thêm hàng
Quản lý hàng lưu kho FBA tốt hơn với Giới hạn sức chứa FBA - FBA Capacity Limit
Giới hạn sức chứa FBA giúp nhà bán hàng lập kế hoạch gửi hàng và quản lý hàng lưu kho dễ dàng hơn với một công cụ linh hoạt và dễ tra cứu.
Chi tiết về Giới hạn sức chứa FBA - FBA Capacity Limit

Sử dụng FBA chỉ với 6 bước

arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Đăng ký làm nhà bán hàng trên Amazon
Chuẩn bị đăng tải sản phẩm
Chỉ định sản phẩm bán FBA
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Chuẩn bị sản phẩm để gửi tới các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon
Tạo lô hàng tới các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon
Gửi hàng và theo dõi các lô hàng FBA
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon

Tăng trưởng doanh số gần 50%

khi các đối tác bán hàng Việt Nam tận dụng dịch vụ FBA của Amazon
Nếu chưa đăng ký tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Những sản phẩm nào thì phù hợp với FBA?
Các sản phẩm tiêu dùng nhanh, hàng được bán với tốc độ nhanh, doanh số cao, sản phẩm nhiều (trên mỗi mục hàng) hoặc những mặt hàng cần chú ý trải nghiệm, cần giao hàng nhanh nên sử dụng hình thức hoàn thiện đơn hàng FBA. Những hàng nên tránh sử dụng: hàng nguy hiểm, một số hàng nhạy cảm trong quá trình vận chuyển,...
Tôi có thể lựa chọn trung tâm hoàn thiện đơn hàng nào của Amazon tại Mỹ để gửi hàng FBA từ VN? Vì hiện tại mình thấy có rất nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng?
Nhà bán hàng sẽ được hệ thống của Amazon hướng dẫn gửi hàng tới một trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Mỹ, sau đó hệ thống Amazon sẽ tự động phân phối hàng đi khắp nước Mỹ tới hơn 150 trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Mỹ để tiếp cận tới khách hàng nhanh nhất có thể.
Hoàn thiện đơn hàng nghĩa là sao?
"Hoàn thiện đơn hàng" là việc hàng hóa, sản phẩm sẽ được giao tới tay người mua như thế nào. Có 2 loại hoàn thiện đơn hàng dành cho nhà bán hàng: Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và Hoàn thiệ đơn hàng bởi nhà bán hàng (FBM). Với FBA, Amazon sẽ là người chịu trách nghiệm giao hàng tới tay người mua từ các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon. Với FBM, nhà bán hàng sẽ chịu trách nghiệm giao hàng cho người mua từ kho của mình.
Hàng của tôi ở trong kho Amazon có thể bán trên những kênh khác không?
Có. Nhà bán hàng khi gửi hàng vào các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon hoàn toàn có thể lựa chọn để mở rộng tập khách hàng của mình bằng các sản phẩm như "Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF)" cho phép nhà bán hàng bán trên các kênh thương mại điện tử khác, và Amazon sẽ giúp nhà bán hàng vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng của các kênh đó, hoặc nhà bán hàng có thể sử dụng "FBA Export" giúp nhà bán hàng bán trên thị trường các nước khác.
Phí FBA được áp dụng lúc nào?
Amazon chỉ thu phí hoàn thiện đơn hàng - FBA trên mỗi sản phẩm khi sản phẩm đó được bán ra và gửi tới khách hàng. Phí FBA sẽ chưa được thu khi hàng vẫn đang nằm trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon.

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com