Tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí với FBA

FBA là từ viết tắt của Fulfillment By Amazon, nghĩa là Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.
Chỉ cần 1 USD cho 6 tháng đầu tiên khi hoàn tất đăng ký từ 04/10/2023 đến 30/09/2024. Tìm hiểu thêm!
Giải thích tổng quan về FBA (bằng tiếng Anh)

FBA hoạt động như thế nào?

Nhà bán hàng gửi sản phẩm của mình đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, chúng tôi sẽ đóng gói, vận chuyển và cung cấp dịch vụ khách hàng cho các sản phẩm đó.
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Nhà bán hàng chuẩn bị và gửi sản phẩm tới Amazon
Amazon lưu trữ sản phẩm
Khách hàng đặt hàng
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Amazon tiếp nhận đơn đặt hàng
Khách hàng nhận thông báo xác nhận đơn hàng
Amazon vận chuyển hàng tới tay khách hàng

Tại sao FBA cần thiết cho doanh nghiệp của bạn?

Miễn phí vận chuyển trên các đơn hàng
Các khách hàng Prime của Amazon sẽ được hưởng dịch vụ giao hàng trong vòng 2 ngày miễn phí.
Cơ hội tiếp cận khách hàng mới
Với các chương trình FBA đa dạng như FBA export, Hoàn thiện đơn hàng đa kênh, FBA nhỏ và nhẹ.. giúp bạn tối đa hóa doanh thu bán hàng và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
Miễn phí dịch vụ khách hàng và đổi trả hàng
Amazon cung cấp dịch vụ khách hàng thay mặt cho nhà bán hàng và xử lý đổi trả hàng cho các đơn hàng FBA.
Cung cấp các công cụ quản lý doanh nghiệp
Amazon cung cấp các công cụ quản lý kinh doanh, hàng tồn kho cũng như các dịch vụ tùy chọn để xử lý hàng và các dịch vụ vận chuyển của đối tác Amazon

Các loại phí khi sử dụng FBA

Phí hoàn thiện đơn hàng FBA

Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) là khoản phí tính trên mỗi đơn vị để hoàn thiện mục hàng cho khách hàng mua hàng trên cửa hàng Amazon. Phí thay đổi tùy thuộc vào danh mục, kích thước và trọng lượng của mục hàng.

Kích thước

Trọng lượng

Từ ngày 5/02/2024 đến ngày 14/04/2024

Sau ngày 15/04/2024

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn
2 oz trở xuống
2+ đến 4 oz
4+ đến 6 oz
6+ đến 8 oz
8+ đến 10 oz
10+ đến 12 oz
12+ đến 14 oz
14+ đến 16 oz
$3.22
$3.31
$3.40
$3.49
$3.58
$3.68
$3.77
$3.82
$3.06
$3.15
$3.24
$3.33
$3.43
$3.53
$3.60
$3.65
Kích thước lớn tiêu chuẩn
4 oz trở xuống
4+ đến 8 oz
8+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 1.25 lb
1.25+ đến 1.5 lb
1.5+ đến 1.75 lb
1.75+ đến 2 lb
2+ đến 2.25 lb
2.25+ đến 2.5 lb
2.5+ đến 2.75 lb
2.75+ đến 3 lb
3+ lb
đến 20 lb
$3.86
$4.08
$4.32
$4.75
$5.19
$5.57
$5.75
$6.00
$6.10
$6.28
$6.45
$6.86
$7,25 + $0,08 cho mỗi 4 oz khi vượt quá 3 lb đầu tiên
$3.68
$3.90
$4.15
$4.55
$4.99
$5.37
$5.52
$5.77
$5.87
$6.05
$6.21
$6.62
$6,92 + $0,08 cho mỗi 4 oz khi vượt quá 3 lb đầu tiên
Lớn cồng kềnh
0 đến 50 lb
$9.73 + $0.42/lb khi vượt quá lb đầu tiên
$9.61 + $0.38/lb khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ 0 đến 50 lb
0 đến 50 lb
$26.33 + $0.38/lb khi vượt quá lb đầu tiên
$26.33 + $0.38/lb khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ trên 50 đến 70 lb
50+ đến 70 lb
$40.12 + $0.75/lb khi vượt quá 51 lb
$40.12 + $0.75/lb khi vượt quá 51 lb
Kích thước cực lớn từ trên 70 đến 150 lb
70+ đến 150 lb
$54.81 + $0.75/lb khi vượt quá 71 lb
$54.81 + $0.75/lb khi vượt quá 71 lb
Kích thước cực lớn trên 150 lb
150+ lb
$194.95 + $0.19/lb khi vượt quá 151 lb
$194.95 + $0.19/lb khi vượt quá 151 lb

Kích thước

Trọng lượng

Từ ngày 5/02/2024 đến ngày 14/04/2024

Sau ngày 15/04/2024

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn
4 oz trở xuống
4+ đến 8 oz
8+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
$3.43
$3.58
$3.87
$4.15
$3.27
$3.42
$3.72
$3.98
Kích thước lớn tiêu chuẩn
4 oz trở xuống
4+ đến 8 oz
8+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 1.5 lb
1.5+ đến 2 lb
2+ đến 2.5 lb
2.5+ đến 3 lb
3+ lb
đến 20 lb
$4.43
$4.63
$4.84
$5.32
$6.10
$6.37
$6.83
$7.05
$7.17 + $0.16 /nửa lb khi vượt quá 3 lb đầu tiên
$4.25
$4.45
$4.67
$5.12
$5.90
$6.14
$6.60
$6.81
$6.92 + $0.16 /nửa lb khi vượt quá 3 lb đầu tiên
Lớn cồng kềnh
0 đến 50 lb
$9.73 + $0.42/lb khi vượt quá lb đầu tiên
$9.61 + $0.38/lb khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ 0 đến 50 lb
0 đến 50 lb
$26.33 + $0.38/lb khi vượt quá lb đầu tiên
$26.33 + $0.38/lb khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ trên 50 đến 70 lb
50+ đến 70 lb
$40.12 + $0.75/lb khi vượt quá 51 lb
$40.12 + $0.75/lb khi vượt quá 51 lb
Kích thước cực lớn từ trên 70 đến 150 lb
70+ đến 150 lb
$54.81 + $0.75/lb khi vượt quá 71 lb
$54.81 + $0.75/lb khi vượt quá 71 lb
Kích thước cực lớn trên 150 lb
150+ lb
$194.95 + $0.19/lb khi vượt quá 151 lb
$194.95 + $0.19/lb khi vượt quá 151 lb

Kích thước

Trọng lượng

Từ ngày 5/02/2024 đến ngày 14/04/2024

Sau ngày 15/04/2024

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn
2 oz trở xuống
2+ đến 4 oz
4+ đến 6 oz
6+ đến 8 oz
8+ đến 10 oz
10+ đến 12 oz
12+ đến 14 oz
14+ đến 16 oz
$2.45
$2.54
$2.63
$2.72
$2.81
$2.91
$3.00
$3.05
$2.29
$2.38
$2.47
$2.56
$2.66
$2.76
$2.83
$2.88
Kích thước lớn tiêu chuẩn
4 oz trở xuóng
4+ đến 8 oz
8+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 1.25 lb
1.25+ đến 1.5 lb
1.5+ đến 1.75 lb
1.75+ đến 2 lb
2+ đến 2.25 lb
2.25+ đến 2.5 lb
2.5+ đến 2.75 lb
2.75+ đến 3 lb
3+ lb
đến 20 lb
$3.09
$3.31
$3.55
$3.98
$4.42
$4.80
$4.98
$5.23
$5.33
$5.51
$5.68
$6.09
$6.48 + $0.08 mỗi 4-oz khi vượt quá 3 lb đầu tiên
$2.91
$3.13
$3.38
$3.78
$4.22
$4.60
$4.75
$5.00
$5.10
$5.28
$5.44
$5.85
$6.15 + $0.08 mỗi 4-oz khi vượt quá 3 lb đầu tiên
Lớn cồng kềnh
0 đến 50 lb
$8.96 + $0.42/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
$8.84 + $0.38/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ 0 đến 50 lb
0 đến 50 lb
$25.56 + $0.38/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
$25.56 + $0.38/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ trên 50 đến 70 lb
50+ đến 70 lb
$39.35 + $0.75/lb-khi vượt quá 51 lb
$39.35 + $0.75/lb-khi vượt quá 51 lb
Kích thước cực lớn từ trên 70 đến 150 lb
70+ đến 150 lb
$54.04 + $0.75/lb-khi vượt quá 71 lb
$54.04 + $0.75/lb-khi vượt quá 71 lb
Kích thước cực lớn trên 150 lb
150+ lb
$194.18 + $0.19/lb-khi vượt quá 151 lb
$194.18 + $0.19/lb-khi vượt quá 151 lb

Kích thước

Trọng lượng

Từ ngày 5/02/2024 đến ngày 14/04/2024

Sau ngày 15/04/2024

Kích thước nhỏ tiêu chuẩn
4 oz trở xuống
4+ đến 8 oz
8+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
$2.66
$2.81
$3.10
$3.38
$2.50
$2.65
$2.95
$3.21
Kích thước lớn tiêu chuẩn
4 oz trở xuống
4+ đến 8 oz
8+ đến 12 oz
12+ đến 16 oz
1+ đến 1.5 lb
1.5+ đến 2 lb
2+ đến 2.5 lb
2.5+ đến 3 lb
3+ lb
đến 20 lb
$3.66
$3.86
$4.07
$4.55
$5.33
$5.60
$6.06
$6.28
$6.40 + $0.16/nửa lb khi vượt quá 3 lb đầu tiên
$3.48
$3.68
$3.90
$4.35
$5.13
$5.37
$5.83
$6.04
$6.15 + $0.16/nửa lb khi vượt quá 3 lb đầu tiên
Lớn cồng kềnh
0 đến 50 lb
$8.96 + $0.42/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
$8.84 + $0.38/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ 0 đến 50 lb
0 đến 50 lb
$25.56 + $0.38/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
$25.56 + $0.38/lb-khi vượt quá lb đầu tiên
Kích thước cực lớn từ trên 50 đến 70 lb
50+ đến 70 lb
$39.35 + $0.75/lb-khi vượt quá 51 lb
$39.35 + $0.75/lb-khi vượt quá 51 lb
Kích thước cực lớn từ trên 70 đến 150 lb
70+ đến 150 lb
$54.04 + $0.75/lb-khi vượt quá 71 lb
$54.04 + $0.75/lb-khi vượt quá 71 lb
Kích thước cực lớn trên 150 lb
150+ lb
$194.18 + $0.19/lb-khi vượt quá 151 lb
$194.18 + $0.19/lb-khi vượt quá 151 lb

Phí lưu kho FBA

Phí lưu trữ hàng tháng cơ bản được tính cho tất cả hàng lưu kho tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Mức phí thay đổi tùy theo hạng kích thước sản phẩm và thời gian trong năm.

Tháng

Kích thước tiêu chuẩn

Quá khổ

Trước ngày 1 tháng 4 năm 2024

tháng 1 - tháng 9
$0.87 mỗi foot khối
$0.56 mỗi foot khối
tháng 10 - tháng 12
$2.40 mỗi foot khối
$1.40 mỗi foot khối

Sau ngày 1 tháng 4 năm 2024

tháng 1 - tháng 9
$0.78 mỗi foot khối
$0.56 mỗi foot khối
tháng 10 - tháng 12
$2.40 mỗi foot khối
$1.40 mỗi foot khối
Ngoài phí lưu trữ hàng tháng cơ bản, phụ phí sẽ được áp dụng chocác sản phẩm được phân loại là hàng nguy hiểm hoặc có tỷ lệ sử dụng không gian lưu trữ cao.
icon: question mark

Bạn có biết?

Chương trình Vận chuyển trong bao bì sản phẩm (SIPP) giúp giảm chi phí hoàn thiện đơn hàng

With Ships in Product Packaging, your FBA orders are delivered in your own custom packaging—without any Amazon-added material. This reduces your fulfillment costs and can help lower your carbon footprint. Với Chương trình Vận chuyển trong bao bì sản phẩm (SIPP), đơn hàng FBA sẽ được vận chuyển trong bao bì thương hiệu tùy chỉnh riêng mà không cần bổ sung thêm vật liệu đóng gói của Amazon, giúp cắt giảm chi phí hoàn thiện đơn hàng và góp phần giảm bớt lượng khí thải carbon từ các lô hàng gửi đi.

Các chi phí FBA khác

Phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài

Phụ phí hàng lưu kho trong thời gian dài (trước đây gọi là phí lưu kho dài hạn) được tính cho các đơn vị hàng lưu kho lưu trữ trong mạng lưới hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon từ 181 ngày trở lên.

Phí xử lý hàng trả lại

phí xử lý hàng trả lại sẽ được áp dụng đối với tất cả sản phẩm (ngoại trừ sản phẩm may mặc và giày dép) có tỷ lệ trả hàng cao tính theo danh mục nhằm trang trải chi phí vận hành của hàng trả về và giảm thiểu chất thải ra môi trường.

Phí yêu cầu loại bỏ, hủy hàng và phí thanh lý

Bạn có thể yêu cầu Amazon đổi trả hoặc hủy bỏ hàng lưu kho của mình tại các Trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Áp dụng phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Phí dịch vụ phân bổ hàng nhập kho FBA

Việc đặt hàng lưu kho gần khách hàng sẽ cải thiện tốc độ giao hàng, mang lại doanh số bán hàng cao hơn với chi phí vận chuyển thấp hơn. Phí dịch vụ phân bổ hàng nhập kho thể hiện chi phí phân bổ hàng lưu kho tới các trung tâm Hoàn thiện đơn hàng gần với khách hàng hơn.
Khi tạo kế hoạch vận chuyển, nhà bán hàng sẽ thấy chi phí ước tính của mỗi tùy chọn phân loại vị trí hàng nhập đã có. Nhà bán hàng phải trả phí dịch vụ phân loại vị trí hàng nhập FBA trong 45 ngày sau khi nhận được lô hàng dựa trên địa điểm nhập hàng và số lượng nhận được.

Công cụ ước tính doanh thu & chi phí FBA

  1. Để tìm một sản phẩm đã có trên Amazon hoặc trong thông tin đăng tải của bạn, hãy tìm kiếm theo ASIN hoặc tên sản phẩm. Đối với sản phẩm chưa có trên Amazon, hãy chọn Xác định sản phẩm và cung cấp kích thước và danh mục sản phẩm.
  2. Nhập dữ liệu đầu vào tương ứng để tính toán và so sánh chi phí, doanh thu giữa phương thức Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và hoàn thiện đơn hàng bởi bên thứ ba
Illustration of the Amazon revenue calculator

Ví dụ dựa trên sản phẩm cụ thể

Sản phẩm

Phân loại kích thước

Kích thước cụ thể

Trọng lượng cụ thể

Phân loại trọng lượng

Từ ngày 5/02/2024 đến ngày 14/04/2024

Sau ngày 15/04/2024

Áo thun (T-shirt)
Kích thước lớn tiêu chuẩn (hàng May mặc, 12+ đến 16 oz)
14" x 10" x 0.76"
12.32 oz
12+ đến 16 oz
$5.32
$5.12
Nôi trẻ em
Quá khổ cỡ nhỏ
24" x 7.5" x 6"
7.90 lb
7+ đến 8 lb
$12,67 ($9,73 cho 1 lb đầu tiên cộng với $0,42 cho mỗi 1 lb dư)
$12,27 ($9,61 cho 1 lb đầu tiên cộng với $0,38 cho mỗi 1 lb dư)
Màn hình
Quá khổ cỡ lớn
54" x 35" x 3.5"
41 lb
47+ to 48 lb1
$44,19 ($26,33 cho 1 lb đầu tiên cộng với $0,38 cho mỗi 1 lb dư)
$44,19 ($26,33 cho 1 lb đầu tiên cộng với $0,38 cho mỗi 1 lb dư)
1Dựa trên trọng lượng theo kích thước là 47,59 lb, lớn hơn trọng lượng đơn vị.

Quản lí hàng lưu kho

Bất kể bạn đang kinh doanh mặt hàng gì, việc có sẵn lượng hàng lưu kho phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường luôn là chìa khóa then chốt để duy trì hoạt động bán hàng trên Amazon.

Sử dụng FBA chỉ với 6 bước

arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Đăng ký làm nhà bán hàng trên Amazon
Chuẩn bị đăng tải sản phẩm
Chỉ định sản phẩm bán FBA
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
arrow
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon
Chuẩn bị sản phẩm để gửi tới các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon
Tạo lô hàng tới các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon
Gửi hàng và theo dõi các lô hàng FBA
Video hoàn thiện đơn hàng bởi amazon

Tăng trưởng doanh số gần 50%

khi các đối tác bán hàng Việt Nam tận dụng dịch vụ FBA của Amazon
Nếu chưa đăng ký tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Những sản phẩm nào thì phù hợp với FBA?
Các sản phẩm tiêu dùng nhanh, hàng được bán với tốc độ nhanh, doanh số cao, sản phẩm nhiều (trên mỗi mục hàng) hoặc những mặt hàng cần chú ý trải nghiệm, cần giao hàng nhanh nên sử dụng hình thức hoàn thiện đơn hàng FBA. Những hàng nên tránh sử dụng: hàng nguy hiểm, một số hàng nhạy cảm trong quá trình vận chuyển,...
Tôi có thể lựa chọn trung tâm hoàn thiện đơn hàng nào của Amazon tại Mỹ để gửi hàng FBA từ VN? Vì hiện tại mình thấy có rất nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng?
Nhà bán hàng sẽ được hệ thống của Amazon hướng dẫn gửi hàng tới một trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Mỹ, sau đó hệ thống Amazon sẽ tự động phân phối hàng đi khắp nước Mỹ tới hơn 150 trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Mỹ để tiếp cận tới khách hàng nhanh nhất có thể.
Hoàn thiện đơn hàng nghĩa là sao?
"Hoàn thiện đơn hàng" là việc hàng hóa, sản phẩm sẽ được giao tới tay người mua như thế nào. Có 2 loại hoàn thiện đơn hàng dành cho nhà bán hàng: Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và Hoàn thiệ đơn hàng bởi nhà bán hàng (FBM). Với FBA, Amazon sẽ là người chịu trách nghiệm giao hàng tới tay người mua từ các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon. Với FBM, nhà bán hàng sẽ chịu trách nghiệm giao hàng cho người mua từ kho của mình.
Hàng của tôi ở trong kho Amazon có thể bán trên những kênh khác không?
Có. Nhà bán hàng khi gửi hàng vào các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon hoàn toàn có thể lựa chọn để mở rộng tập khách hàng của mình bằng các sản phẩm như "Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF)" cho phép nhà bán hàng bán trên các kênh thương mại điện tử khác, và Amazon sẽ giúp nhà bán hàng vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng của các kênh đó, hoặc nhà bán hàng có thể sử dụng "FBA Export" giúp nhà bán hàng bán trên thị trường các nước khác.
Phí FBA được áp dụng lúc nào?
Amazon chỉ thu phí hoàn thiện đơn hàng - FBA trên mỗi sản phẩm khi sản phẩm đó được bán ra và gửi tới khách hàng. Phí FBA sẽ chưa được thu khi hàng vẫn đang nằm trong các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon.

Bắt đầu hành trình thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon ngay hôm nay!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hàng trăm triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com