Lịch trình đào tạo & Tài liệu cho nhà bán hàng trên Amazon

Tham gia các hội thảo và sự kiện để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia của Amazon! Ngoài ra, đăng ký ngay để xem được nhiều tài liệu hơn trên Seller Central!
Từ 39,99+ đô la/tháng + khoản phí khác

Lịch đào tạo sắp tới

Đối tượng
Chủ đề
Thời gian
Thông tin chi tiết
Đăng ký
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Hỏi đáp hàng tuần cùng Amazon
10:30- 11:30 30/05/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Chiến lược quảng cáo mùa cao điểm
10:30- 11:30 01/06/2023
Nội dung chia sẻ:

1. Tổng quan về Prime Day
2. Chiến lược quảng cáo 3 giai đoạn
3. Tổng kết
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Hỏi đáp hàng tuần cùng Amazon
10:30- 11:30 13/06/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới
Tất cả Nhà bán hàng
Hành trình vàng 90 ngày
15:00- 16:00 13/06/2023
Nội dung chia sẻ:

1. Tổng quan về quy trình bán hàng trên Amazon
2. Cơ cấu chi phí
3. Đăng thông tin sản phẩm
4. Phương thức vận chuyển Thực hiện đơn hàng của Amazon (FBA)
5. Xây dựng thương hiệu toàn cầu
6. Tổng quan Quảng bá sản phẩm mới tăng lượt truy cập
Đã bán hàng trên Amazon
Sẵn sàng cho mùa cao điểm!
10:00- 11:00 15/06/2023
Nội dung chia sẻ:

1. Hoàn chỉnh đăng tải sản phẩm
2. Nâng cấp đăng tải sản phẩm
3. Lịch trình chuẩn bị gửi hàng cho các đợt lễ lớn
4. Bạn Hỏi - Amazon Trả lời
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Hỏi đáp hàng tuần cùng Amazon
10:30- 11:30 20/06/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới
Tất cả Nhà bán hàng
Đăng tải sản phẩm trên Amazon
15:00- 16:00 20/06/2023
Nội dung chia sẻ:

1. Đăng tải từng sản phẩm và lưu ý khi tạo biến thể
2. Đăng tải sản phẩm hàng loạt
Tất cả Nhà bán hàng
Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
15:00- 16:00 27/06/2023
Nội dung chia sẻ:

1. FBA là gì?
2. Sự khác biệt giữa FBA và FBM
3. Chi phí liên quan đến FBA
4. Chương trình VN dành cho người bán hàng FBA
5. Cơ cấu phí FBA
6. Chương trình Logistics
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Hỏi đáp hàng tuần cùng Amazon
10:30- 11:30 29/06/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới
Tất cả Nhà bán hàng
Tổng quan thị trường Bắc Mỹ
15:00- 16:00 29/06/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới

Hơn 60 sự kiện Amazon dành cho nhà bán Việt Nam

Giúp nhà bán hàng Việt mở rộng quy mô và mang thương hiệu đến gần hơn tới bạn bè quốc tế.

Truy cập các tài liệu chuyên sâu hơn của Học viện nhà bán hàng trên Seller Central!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hơn 300 triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com