Lịch trình đào tạo & Tài liệu cho nhà bán hàng trên Amazon

Tham gia các hội thảo và sự kiện để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia của Amazon! Ngoài ra, đăng ký ngay để xem được nhiều tài liệu hơn trên Seller Central!
Từ 39,99+ đô la/tháng + khoản phí khác

Lịch đào tạo sắp tới

Đối tượng
Chủ đề
Thời gian
Thông tin chi tiết
Đăng ký
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Hỏi đáp hàng tuần cùng Amazon
10:30- 11:30 21/03/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Tối ưu hóa chi phí FBA
10:30- 11:30 23/03/2023
Nội dung chia sẻ:

1. Cấu trúc chi phí FBA
2. Các chương trình vận chuyển của Amazon
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Hỏi đáp hàng tuần cùng Amazon
10:30- 11:30 28/03/2023
Nội dung chia sẻ:

Trả lời các thắc mắc từ nhà bán hàng mới
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Các bước chuẩn bị lô hàng FBA đầu tiên
10:30-1130
30/03/2023
1. Các yêu cầu về đóng gói và dán nhãn
2. Hướng dẫn các bước tạo lô hàng trên Seller Central - Send to Amazon
Đã bán hàng trên Amazon
Hỏi đáp Nhà bán hàng Amazon MAM
15:30- 16:30 30/03/2023
Giải đáp thắc mắc nhà bán hàng
Nhà bán hàng đã đăng ký tài khoản sẵn sàng mở bán
Tối ưu hóa công cụ Thương hiệu trên Amazon
15:30- 16:30 31/03/2023
1. Đăng ký thương hiệu & Vi phạm trên Amazon
2. Giới thiệu công cụ thương hiệu: Nội dung A+, Store, Vine, Virtual Bundle
3. MYCE, Đánh giá khách hàng, Tiền thưởng giới thiệu thương hiệu

Sự kiện nổi bật đã diễn ra

Tuần lễ TMĐT Xuyên Biên Giới - AMAZON WEEK 2022
Ngày hội mua sắm toàn cầu PRIME DAY 2022
Hội nghị TMĐT Xuyên Biên Giới Kỷ Nguyên Bứt Phá 2021

Hơn 60 sự kiện Amazon dành cho nhà bán Việt Nam

Giúp nhà bán hàng Việt mở rộng quy mô và mang thương hiệu đến gần hơn tới bạn bè quốc tế.

Truy cập các tài liệu chuyên sâu hơn của Học viện nhà bán hàng trên Seller Central!

Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế. Thông qua Amazon Global Selling, những người bán thuộc nhiều loại hình và quy mô khác nhau có thể mang sản phẩm của mình đến với hơn 300 triệu tài khoản người mua, trong đó có hơn 200 triệu khách hàng Prime cũng như hàng triệu đại lý mua hàng sỉ tại thị trường Mỹ, Châu Âu
© 2022 - amazon.com